Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Praca - pracownik socjalny

Poznań
Karolina Dorożała
11.10.2018 13:28
Reklama

Stowarzyszenie Na Tak zatrudni pracownika socjalnego.

Poszukujemy osób z doświadczeniem w pracy koncepcyjnej i projektowej, sumiennych, zaangażowanychi komunikatywnych.

Najważniejszą zasadą w naszej pracy jest uszanowanie podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wymagania:

wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna,

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z niepełnosprawnością

intelektualną,

znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania systemu opieki i pomocy społecznej dla osób

z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenia,

znajomość instytucji pomocowych (publicznych i niepublicznych) zajmujących się wsparciem osób

z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenia,

wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy

społecznej i KPA,

umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej,

umiejętność pracy z klientem pracy socjalnej,

sprawne korzystanie z pakietu MS Office, poczty elektronicznej i Internetu.

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

diagnoza i monitorowanie bieżących potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualnąi ich rodzin,

współpraca z pozostałymi członkami zespołu w tworzeniu indywidulanych planów wsparcia i pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,

bieżący kontakt z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną i dopasowywanie zakresuwsparcia do ich indywidualnych potrzeb,

ustalanie priorytetów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenia,

sporządzanie wykazu czynności opiekuńczych,

monitoring i ewaluacja udzielonych usług. (1x na kwartał),

inicjowanie działań służących rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną,

dbanie o interesy środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną w otoczeniu instytucjonalnym poprzez wywieranie wpływu na organy decyzyjne na szczeblu lokalnym i krajowymw zakresie kreowania polityki społecznej służącej osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Dodatkowe cechy i predyspozycje:

zaangażowanie i odpowiedzialność

umiejętność pracy w zespole

dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

udział w bardzo ciekawym i innowacyjnym projekcie

pracę w interdyscyplinarnym zespole specjalistów.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy –1/2 etatu przez 35 miesięcy
Termin zatrudnienia: planowany 10.2018.
Dokumenty rekrutacyjne (CV) prosimy przesyłać na adres: cud@natak.pl.

więcej informacji http://www.natak.pl/praca/791-pracownik-socjalny.html

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Stowarzyszenie Na tak Poznań
  Karolina Dorożała
  Telefon:
  660755677
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://natak.pl
Ważność ogłoszenia: od 11 października 2018 do 10 listopada 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam