Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Główny specjalista ds. rozliczania projektów UE

Gdańsk
Aleksandra Grygo
06.12.2017 15:17
Reklama

Dzień dobry, nasza firma - DEDAL Krzysztof Gliński sp.j., od 2004r. współpracuje ze swoimi Klientami w zakresie aplikowania o środki UE na realizację projektów oraz ich rozliczania.

Poszukujemy osoby na stanowisko Głównego specjalisty ds. rozliczania projektów UE, który - poza rozliczaniem projektów dla naszych Klientów, będzie również stanowił mocne wsparcie merytoryczne dla pozostałych pracowników firmy.

Zakres obowiązków

 • Rozliczanie dla Klientów firmy projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z EFS
 • Przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL2014
 • Opracowywanie i wprowadzanie zmian we wnioskach o dofinansowanie projektu
 • Doradztwo i przygotowywanie dokumentacji w zakresie procedur wyboru wykonawców/dostawców w projektach (w szczególności zasada konkurencyjności), w tym w Bazie konkurencyjności
 • Współpraca z Klientami, w tym w zakresie doradztwa w obszarze formalnej realizacji projektu, przygotowywania oraz nadzoru nad dokumentacją projektów na miejscu u Klientów
 • Okresowa lub doraźna weryfikacja dokumentacji projektów na miejscu u Klientów
 • Merytoryczne wsparcie współpracowników w zakresie rozstrzygania problemów związanych z interpretacją przepisów związanych z realizacją projektów oraz w zakresie ustaleń z IP/IZ, współpraca z IP/IZ

Wykształcenie Kandydata:

 • Preferowane wyższe w zakresie finansów lub prawa

Doświadczenie zawodowe

 • Rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE w perspektywie 2014-2020 (ewentualnie 207-2013) i/lub weryfikacji wniosków o płatność po stronie IZ / IP
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w audycie lub kontroli realizowanych projektów UE

Wiedza i umiejętności

 • Praktyczna znajomość procedur sporządzania wniosków o płatność w systemie SL2014 (całości wniosków)
 • Doskonała znajomość oraz umiejętności interpretacji zapisów Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020
 • Znajomość innych dokumentów i wymogów, w tym wydanych interpretacji przepisów, obowiązujących przy realizacji projektów UE, w szczególności w ramach RPO WP
 • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości lub prawa pracy.
 • Biegła znajomość obsługi komputera w tym MS Excel

Dodatkowe umiejętności i kwalifikacje

 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, sumienność, dokładność

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etat lub inna dogodna dla Kandydata forma zatrudnienia
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach
 • miłą i serdeczną atmosferę w pracy w 5 osobowym zespole

Miejsce pracy

Gdańsk-Wrzeszcz

nie przewidujemy możliwości zdalnej współpracy

Aplikacja na stanowisko pracy

Osoby zainteresowanie prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy biuro@dedal.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości "Główny specjalista ds. rozliczania projektów UE" oraz o zamieszczenie w zgłoszeniu klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. 2016 r., poz.922)"

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Dadal Krzysztof Gliński sp.j.
  Aleksandra Grygo
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.dedal.edu.pl
Ważność ogłoszenia: od 6 grudnia 2017 do 22 grudnia 2017
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam