Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Towarzystwo Śpiewacze Czekolada w Gdyni w likwidacji

Gdynia
Maja Sokołowska
19.12.2017 21:11
Reklama

Działając w imieniu Stowarzyszenia Towarzystwo Śpiewacze Czekolada w Gdyni, zarejestrowane go w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku XVIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000510659 niniejszym podajemy do publicznej wiadomości, iż Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 25.09.2017 roku podjęto decyzję o likwidacji stowarzyszenia Towarzystwo Śpiewacze Czekolada w Gdyni z powodu braku środków finansowych na prowadzenie działalności. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku z dniem 27.11.2017 wpisał w Krajowy Rejestr Sądowy stowarzyszenie w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywamy Wierzycieli do dnia 31.03.2018 r.

Likwidatorzy:

Maja Sokołowska, Piotr Modrzejewski

kontakt : maj.sokolowska@gmail.com

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Stowarzyszenie "Towarzystwo Śpiewacze Czekolada w Gdyni"
  Maja Sokołowska
  Telefon:
  604 399 972
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 19 grudnia 2017 do 18 stycznia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam