Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Pracownik socjalny-streetworker

Poznań
Beata Benyskiewicz
21.12.2017 12:58
Reklama

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego


Wymagania :
- wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
- wysoka kultura osobista,
- wrażliwość i otwartość na potrzeby innych
- aktywna postawa w poszukiwaniu rozwiązań
- umiejętności komunikacyjne służące nawiązaniu i podtrzymaniu relacji z osobą korzystającą z pomocy i współpracownikami
- skuteczna komunikacja z przedstawicielami instytucji lokalnych i władzy lokalnej, mediami
- umiejętne stosowanie zasad i metod pracy socjalnej
- stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych
- wysokie morale, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
- znajomości obsługi komputera,
- znajomość Ustawy o pomocy społecznej.

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- praca socjalna z indywidualnym przypadkiem
- praca socjalna z grupą
- podejmowanie działań w zakresie sfery socjalno-bytowej, rodzinnej, zdrowotnej, psychologicznej, zawodowej i społecznej
- konstruowanie, realizacja i monitorowanie Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności/kontraktów/Indywidualnych Planów Działania,
- prowadzenie grup wsparcia, grup edukacyjnych i samokształceniowych,
- dążenie do poprawy sytuacji osób objętych programem Stowarzyszenia,
- prowadzenie dokumentacji
- praca w środowisku osób bezdomnych - streetworking

Warunki pracy:
- umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: etat, praca dwuzmianowa, dyżury weekendowe
- miejsce świadczenia pracy: Poznań

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@pogotowiespoleczne.org.pl
w terminie do 31.12.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.
W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Pracownik socjalny- streetworking ”.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Pogotowie Społeczne
  Beata Benyskiewicz
  Telefon:
  61 887 66 23
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 21 grudnia 2017 do 20 stycznia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam