Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji „FUNDACJI INTEGRATIO”

Toruń
Mariusz Smuga
27.12.2017 14:56
Reklama

Likwidator fundacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 29.09.2017 r. w sprawie rozwiązania „FUNDACJI INTEGRATIO” oraz postanowienia z dnia 10.11.2017 r. Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydziału Gospodarczego KRS (sygnatura sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/017214/17/653) wszczęta została procedura likwidacji „FUNDACJI INTEGRATIO” z siedzibą w Toruniu (KRS 0000482531).

Postępowanie likwidacyjne nadal trwa aż do momentu wykreślenia fundacji z rejestru KRS.

Na likwidatora wyznaczono Mariusza Smugę.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli fundacji do zgłaszania ewentualnych roszczeń na piśmie w terminie do 12.01.2018 r. Na adres Fundacji: „FUNDACJA INTEGRATIO”,
ul. W. Broniewskiego 8D m. 18, 87-100 Toruń.

    Dane kontaktowe
    Ogłoszeniodawca:
    Fundacja Integratio
    Mariusz Smuga
    E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 27 grudnia 2017 do 26 stycznia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam