Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Likwidacja Fundacji Bliżej Domu z siedzibą w Puszczykowie, KRS 0000585835

Puszczykowo
Aleksandra Wawrzyniak
29.12.2017 13:46
Reklama

Podaje się publicznej wiadomości, że na podstawie

Uchwały 1/2017 Rady Fundacji Bliżej Domu

KRS 0000585835

w sprawie postawienia Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązania wszczęta została likwidacja Fundacji Bliżej Domu

Adres do koresponencji;

ul.Chrobrego 23, 62-040 Puszczykowo

Likwidatorem Fundacji została ustanowiona: Aleksandra Wawrzyniak

Wzywa się do ewentualanych roszczeń w stosunku do fundacji w terminie do 30.01.2018 na powyższy adres.

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Fundacja Bliżej Domu
  Aleksandra Wawrzyniak
  Telefon:
  513816835
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 29 grudnia 2017 do 28 stycznia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam