Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Kolorowy Uśmiech z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000293372

Warszawa
Katarzyna Ćwiertnia-Michnowicz – likwidator
02.01.2018 17:52
Reklama

Likwidatorzy Fundacji Kolorowy Uśmiech z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000293372 (NIP: 5212927247, REGON: 013222199), niniejszym zawiadamiają oraz podają do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji w sprawie postawienia Fundacji Kolorowy Uśmiech w stan likwidacji z dnia 30 listopada 2017 r. zatwierdzonej przez Radę Fundacji Uchwałą nr 1 z dnia 30 listopada 2017 r. Fundacja została postawiona w stan likwidacji.

Na likwidatora wyznaczono Panią Katarzynę Ćwiertnia-Michnowicz oraz Panią Ingę Katarzynę Kuleszę.

W związku z powyższym likwidatorzy wzywają ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie 3 miesięcy od daty publikacji tego ogłoszenia. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać pisemnie na adres siedziby Fundacji: ul. Podbipięty 52, 02-732 Warszawa.

    Dane kontaktowe
    Ogłoszeniodawca:
    Fundacja Kolorowy Uśmiech
    Katarzyna Ćwiertnia-Michnowicz – likwidator
    E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 2 stycznia 2018 do 1 lutego 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam