Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Oferta wolontariatu i praktyk

Kraków
ŚDS
03.01.2018 12:47
Reklama

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oferuje możliwość odbycia wolontariatu i praktyk.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie (typ A), zwanych dalej uczestnikami ŚDS. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi

Celem ŚDS jest w szczególności:
a) podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego uczestnikom ŚDS,
b) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
i pełnienia ról społecznych,
c) zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinie w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną,
d) wspieranie i inicjowanie rozwoju grup samopomocowych.

Oferujemy pomoc, wsparcie zespołu i dobrą atmosferę.

Ośrodek mieści się na ul. Olszańskiej 5. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail na adres: sdswolontariat@gmail.com. Do wiadomości prosimy dołączyć swoje CV.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  (ŚDS) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
  ŚDS
  Telefon:
  (12)6330329
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 3 stycznia 2018 do 2 lutego 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam