Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji

Warszawa
Katarzyna Renaud
03.01.2018 13:50
Reklama

Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)”
Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu.


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Bieżący kontakt z partnerami zagranicznymi w kwestiach związanych z realizacją projektu i jego zarządzaniem, kwalifikowalnością kosztów oraz zamówieniami publicznymi
 • Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu z wymogami podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego
 • Przygotowywanie wkładów do kwartalnych raportów merytorycznych z realizacji projektu
 • Bieżąca współpraca z COPE MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie
 • Bieżąca współpraca z polskim zespołem projektowym odpowiedzialnym za realizację bezpośrednich działań merytorycznych, w tym m.in. z: głównym badaczem, Krajowym Specjalistą ds. Rzecznictwa, Specjalistą ds. Networkingu i Krajowej Koalicji, Redaktorem Refugee Integration Tool oraz pozostałym personelem zaangażowanym w działania badawcze
 • Współpraca z koordynatorem finansowym w kwestiach związanych z rozliczeniem projektu, kwalifikowalnością kosztów oraz wkładem własnym
 • Bieżąca archiwizacja dokumentacji projektu
 • Udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych związanych z realizacją projektu
 • Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami DG HOME Komisji Europejskiej oraz UNHCR w Warszawie i Budapeszcie

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach jako członek/członkini personelu zarządzającego projektem, w szczególności w obszarze migracji, azylu, polityki społecznej, itp.
 • Doświadczenie w aplikowaniu o środki UE (przygotowanie wniosków o dofinansowanie, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu)
 • Znajomość dokumentów dotyczących programu FAMI i umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Samodzielność i kreatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi
 • Wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
 • Znajomość środowiska Windows, MS Office (w szczególności programu Excel)

OFERUJEMY

· Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę na czas trwania projektu, tj. 31.12.2021
· Pracę w międzynarodowym środowisku
· Duże możliwości rozwoju zawodowego
· Miejsce pracy: Warszawa

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego oraz listy koordynowanych projektów (wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków) na adres: isp@isp.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają.

Przyjmowanie zgłoszeń: do 19.01.2018

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 29.01.2018-2.02.2018.

Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 zł brutto

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie oświadczenia o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Fundacja Instytut Spraw Publicznych
  Katarzyna Renaud
  Telefon:
  22 556 42 60
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.isp.org.pl
Ważność ogłoszenia: od 3 stycznia 2018 do 19 stycznia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam