Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Wychowawca w świetlicy w Domu Aniołów Stróżów - Projekt „Nasza świetlica - Nasze okno na świat!”

Sosnowiec
Helena Ząbczyńska
12.01.2018 15:14
Reklama

DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW SZUKA PRACOWNIKA!

Stanowisko:
Wychowawca w Placówce wsparcia dziennego z elementami pracy ulicznej

w Projekcie „Nasza świetlica - Nasze okno na świat!”

Miejsce pracy:

Sosnowiec – Osiedle Juliusz

Wymiar czasu pracy:

- umowa o pracę na czas określony- od 01.02.2018 do 31.12.2019

- cały etat

Wymagania:
- niezbędna wiedza i doświadczenie niezbędne na danym stanowisku,

- wykształcenie wyższe: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, lub udokumentowane minimum 3 lata doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- oświadczenia, że kandydat: nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona; wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
- obsługa komputera,
- dobra organizacja czasu pracy,
- dyspozycyjność,
- otwartość - umiejętność pracy w zespole,

Mile widziane:

- doświadczenie w Projektach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- wcześniejsze doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

- prawo jazdy.

Zadania:
- prowadzenie i współprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych zgodnych z programem pracy Placówki (m.in. społeczność korekcyjna, trening społeczny i zadaniowy, samoobsługa),

- prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych i reedukacyjnych dla podopiecznych,

- organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych i z rozwoju zainteresowań dla podopiecznych,

- udział w rekrutacji dzieci i młodzieży do Projektu,

- przygotowywanie i prowadzenie indywidualnych programów rozwojowych uczestników Projektu,

- praca socjalna na rzecz podopiecznych,

- motywowanie podopiecznych do udziału w zajęciach wspierających rozwój kompetencji kluczowych (m.in. umiejętności uczenia się, matematycznych, naukowo-technicznych i z języków obcych),

- monitorowanie udziału podopiecznych w zajęciach wspierających rozwój kompetencji kluczowych, kontakty z prowadzącymi te zajęcia w sprawach uczestników,

- przygotowanie oraz udział w wyjściach, wyjazdach, wycieczkach, piknikach integracyjnych, 2-dniowych rajdach z uczestnikami Projektu, współorganizacja imprez na rzecz społeczności lokalnej, współpraca z rodzinami podopiecznych i ze społecznością lokalną,

- przygotowywanie, współprowadzenie i prowadzenie zajęć z elementami pracy ulicznej w ramach programu animacji społecznej,
- współpraca ze służbami społecznymi na rzecz podopiecznych (m.in. szkoły, MOPS, etc.),

- prowadzenie dokumentacji podopiecznych – uczestników Projektu,

- współpraca z wolontariuszami,

- ewaluacja pracy własnej, udział w superwizjach, konsultacjach i zebraniach kadry.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 20.01.2018
hbednarek@anioly24.pl
lub kontakt pod numerem telefonu: 601 333 532 (Helena Ząbczyńska)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami celem ustalenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883)

Projekt „Nasza świetlica - Nasze okno na świat!” (WND-RPSL.09.02.01-24-03C0/17-002) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"
  Helena Ząbczyńska
  Telefon:
  601333532
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.anioly24.pl
Ważność ogłoszenia: od 12 stycznia 2018 do 1 lutego 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam