Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Likwidacja Fundacji Rozwoju Mikroregionów Dolnego Śląska

Wrocław
Artur Kownacki
08.09.2017 14:59
Reklama

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2017 Fundatora Fundacji Rozwoju Mikroregionów Dolnego Śląska, z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie postawienia fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, z dn. 28.08.2017, nr sygn. Sprawy WR.VI NS-REJ.KRS/026628/17/918 wszczęta została likwidacja Fundacji Rozwoju Mikroregionów Dolnego Śląska z siedzibą w Bielanach Wrocławskich , Wrocławska 7. W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 31 października 2017 r. Likwidatorem fundacji została Pani Barbara Semenowicz.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  FundacjaRozwoju Mikroregionów Dolnego Śląska
  Telefon :
  661661832
  E–mail :
Ważność ogłoszenia: od 8 września 2017 do 1 grudnia 2017
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam