Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Bezpłatne doradztwo finansowo-księgowe dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych

Łódź
Karolina Fijołek
27.04.2018 13:22
Reklama

Jeśli chcesz, aby fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna w której działasz, rozwinęła skrzydła, wzmocniła swoją pozycję na rynku i stała się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa finansowo-księgowego.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z doradztwa finansowo-księgowego organizacje z powiatów:

 • łaskiego,
 • łódzkiego-wschodniego,
 • opoczyńskiego,
 • pabianickiego,
 • tomaszowskiego,
 • rawskiego,
 • zduńskowolskiego,
 • m. Łodzi (wyłącznie podmioty prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą).

W ramach oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ można skorzystać z indywidualnego doradztwa dostosowanego do potrzeb podmiotu.

Doradcy finansowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • propozycje związane z zmianą statutu na potrzeby księgowo–podatkowe (np. omówienie warunków pozwalających na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych),
 • dokumentacja księgowa (opis faktur, zasady prowadzenia raportów kasowych, magazyny, inwentaryzacja),
 • plan kont w PES/PS oraz zasady sporządzania i stosowania polityki rachunkowości,
 • zasady prowadzenia ksiąg w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, praktyczne wskazanie dokonywania zapisów księgowych w planie kont,
 • zasada sporządzania sprawozdania finansowego z działalności PES/PS
 • zasady rozliczania z fiskusem
 • podatek VAT
 • umowy cywilno-prawne, umowy o pracę – omówienie zasad naliczania wynagrodzeń oraz weryfikacji rachunków wystawianych do umów cywilnoprawnych,
 • analiza kondycji finansowej organizacji,
 • działalność odpłatna i gospodarcza – jak wzmocnić potencjał ekonomiczny organizacji,
 • przygotowanie budżetu i przepływów finansowych inwestycji/całej organizacji,
 • utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej.

Kim jesteśmy?

Centrum KLUCZ od 2011 roku wspiera liderów w pozyskiwaniu funduszy z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych, biznesowych oraz działalności gospodarczej.

Czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności/podmiotu i wspierać animowanie zmian. Centrum KLUCZ jest po to, by pomóc zwiększać współpracę, zaufanie… i zyski.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Odezwij się do nas!

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@inspro.org.pl | tel. 512 034 281 (dla organizacji z Łodzi)
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl| tel. 519 300 647 (dla organizacji spoza Łodzi)

Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
  Karolina Fijołek
  Telefon:
  42 630 17 49
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://centrumklucz.pl
Ważność ogłoszenia: od 27 kwietnia 2018 do 27 maja 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam