Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Bezpłatne doradztwo prawne dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych

Łódź
Karolina Fijołek
27.04.2018 13:36
Reklama

Jeśli chcesz, aby fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna w której działasz, rozwinęła skrzydła, wzmocniła swoją pozycję na rynku i stała się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa prawnego.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z doradztwa prawnego organizacje z powiatów:

 • łaskiego,
 • łódzkiego-wschodniego,
 • opoczyńskiego,
 • pabianickiego,
 • tomaszowskiego,
 • rawskiego,
 • zduńskowolskiego,
 • m. Łodzi (wyłącznie podmioty prowadzące działalność ekonomiczną, tj. odpłatną i/lub gospodarczą).

W ramach oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ można skorzystać z indywidualnego doradztwa dostosowanego do potrzeb podmiotu.

Doradcy prawni Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych – stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. non-profit,
 • weryfikacja dokumentów organizacyjnych podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego, w tym KRS, statutu,
 • podstawy kadr w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych,
 • prawo pracy dla osób z niepełnosprawnościami, prawne aspekty zatrudnienia osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
 • działalność ekonomiczna w organizacjach pozarządowych (nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego, w tym ubieganie się o status OPP, zakładanie działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego, spółdzielni socjalnej, spółki z o.o. non-profit itp.),
 • spółdzielnie socjalne – prawa i obowiązki członków spółdzielni socjalnych, wykluczenie, rezygnacja i wykreślenie członka spółdzielni socjalnej, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych, walne, lustracja w spółdzielniach socjalnych, spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • aktualizacja dokumentów PES/PS pod kątem zmieniających się przepisów prawa.

Kim jesteśmy?

Centrum KLUCZ od 2011 roku wspiera liderów w pozyskiwaniu funduszy z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych, biznesowych oraz działalności gospodarczej.

Czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności/podmiotu i wspierać animowanie zmian. Centrum KLUCZ jest po to, by pomóc zwiększać współpracę, zaufanie… i zyski.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Odezwij się do nas!

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@inspro.org.pl | tel. 512 034 281 (dla organizacji z Łodzi)
Aleksandra Podkońska e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl| tel. 519 300 647 (dla organizacji spoza Łodzi)

Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
  Karolina Fijołek
  Telefon:
  42 630 17 49
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://centrumklucz.pl
Ważność ogłoszenia: od 27 kwietnia 2018 do 27 maja 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam