Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Terapeuta w ośrodku wsparcia dla osób chorujących psychicznie - cały etat w ŚDS "Pod Skrzydłami"

Warszawa
Iwona Kamińska
15.05.2018 12:49
Reklama

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" w Warszawie - typ A przy ul. Grojeckiej 109 tj. dzienny ośrodek wsparcia dla osób przewlekle chorujących psychicznie poszukuje pracownika na stanowisko TERAPEUTA

Wymagania formalne:

- ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, praca socjalna lub podobne,

- co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chętnie osoby z doświadczeniem pracy w ŚDS).

Mile widziane ukończone kursy i szkolenia pogłebiające umiejętność pracy indywidualnej z osobami chorującymi psychicznie, prowadzenie zajęć grupowych (m.in. treningi umiejętności społecznych), pracy ze społecznością.

Poszukujemy osoby, która lubi i ma doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie, jest otwarta na współpracę, samodzielna i zaangażowana, kreatywna, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania. Osoby komunikatywnej, która potrafi pracować indywiualnie i zespołowo, przejawia elastyczność w myśleniu, jest kreatywna w działaniu, radzi sobie w sytuacjach stresujących.

Jakie zadania realizuje terpaeuta w ŚDS "Pod Skrzydłami":

- wspiera indywidualnie uczestników ŚDS (podejmuje się roli terapeuty indywidualnego dla ok. 9 uczestników przygotowując we współpracy z uczestnikiem plan postępowania wspierająco-aktywizującego), pracuje również z całą społecznością ośrodka,

- projektuje, organizuje i prowadzi (lub współprowadzi) różnorodne zajęcia grupowe, m.in. treningi umiejętności społecznych, zajęcia z psychoedukacji, profilaktyki zdrowia, zajęcia ogólnorozwijające, treningi kulinarne lub poszukiwania pracy, a także rozwijajace ekspresję twórczą,

- współpracuje w zespole wspierająco-aktywzującym ŚDS,

- organizuje dodatkowe warsztaty, projekty, wyjścia usamodzielniające i wyjazdy integracyjne, w których również uczestniczy,

- współpracuje z różnymi instytucjami ochorony zdrowia i pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz integracji osób chorujących psychicznie ze społecznością lokalną,

- współprowadzi grupę wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie,

- prowadzi dokumentację indywidualną dotyczącą pracy z uczestnikami oraz pracy grupowej.

Wszystkich zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w tytule wpisując: Praca na stanowisku TERAPEUTA na e-mail: i.kaminska@sdsochota.waw.pl

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r, poz. 922 z późn. zm)”

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane aplikacje.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami", adres: ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa;

2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 22 prim par. 1 Kodeksu pracy)

3) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. firmą świadczącą usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"
  Iwona Kamińska
  Telefon:
  22 895 27 61
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 15 maja 2018 do 22 maja 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam