Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie zatrudni osobę na stanowisko PSYCHOLOG

Czubin, pow. pruszkowski
Anna Wójcik - Mierzwiak
16.05.2018 11:36
Reklama

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą pod adresem 05 – 840 Brwinów, Czubin 13 zatrudni osobę na stanowisko psycholog w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w pełnym wymiarze czasu pracy – odpowiednio do potrzeb pracodawcy

 

Wymagania niezbędne

- wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku psycholog/terapeuta;

- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie
z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.);

- minimum 2 letni staż pracy;

- minimum roczne doświadczenie zawodowe;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie
z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

- nienaganna postawa etyczna;

- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe

- pożądane kompetencje: organizacja pracy własnej, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, znajomość obsługi komputera, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, wysokie poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie w sprawy mieszkańców, zorientowanie na osiągnięcie celu, wysoka kultura osobista;

- doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną będzie atutem w procesie rekrutacji.

Wymagane dokumenty

- znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);

- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

- zawarcie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do siedziby DPS, przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@dpsczubin.com.pl, za pomocą operatora pocztowego, przesyłek kurierskich w terminie
do dnia 31.05.2018 r. do godz. 16:00 na adres:

 

Adres składania dokumentów

DOM POMOCY SPOLECZNEJ w Czubinie

Sekretariat, pok. Nr 02

Czubin 13, 05-840 Brwinów

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 31.05.2018 r.
do godz. 16:00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefon

(22) 729 63 57 (22) 729 51 27 w dni powszednie w godz. 8:00-16:00

 

Tutejsza jednostka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Dom Pomocy Społecznej w Czubinie
  Anna Wójcik - Mierzwiak
  Telefon:
  505 808 410
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.dpsczubin.com.pl/
Ważność ogłoszenia: od 16 maja 2018 do 31 maja 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam