Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście zatrudni pracownika socjalnego

Warszawa
Jolanta Torbicz - Walczuk
16.05.2018 20:58
Reklama

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego poszukuje kandydata do pracy na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO do którego zadań będzie należało m.in.:

 • Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej
 • Praca socjalna
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz przygotowywanie na ich podstawie planów pomocy
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z KPA
 • Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym KPA) w zakresie powierzonych obowiązków, w tym przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym i nieinformatycznym
 • Współpraca z ośrodkami wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki i wsparcia
 • Diagnozowanie problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych
 • Udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze
 • Realizowanie procedury „Niebieskie Karty” wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, udział w grupach roboczych

Wymagane jest posiadanie wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, znajomość ogólnych zagadnień metodologii pracy socjalnej.

Wymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe w pracy socjalnej, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty:

 1. cv (curriculum vitae) oraz list motywacyjny,
 2. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych”.

Dokumenty pożądane:

 1. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 2. kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w kancelarii Centrum, na adres: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl lub pocztą na adres:

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy im. prof. Andrzeja Tymowskiego
  Jolanta Torbicz - Walczuk
  Telefon:
  22 628 07 12
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 16 maja 2018 do 31 maja 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam