Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Wychowawca

Warszawa
Ewa Makowska
17.05.2018 09:53
Reklama

Wymagania niezbędne

1. wykształcenie wyższe

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

2. obywatelstwo polskie

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Obowiązki :

1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków

2. kierowanie procesem wychowawczym dziecka

3. opracowywanie i realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami

4. współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego

5. prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży przebywających w placówce

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat,

2. umowa o pracę na czas określony,

3. praca zmianowa, również w godzinach nocnych

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą ,

2. szkolenia podnoszące kompetencję

3. komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów

4. szybkość w działaniu i podejmowaniu decyzji,

5. umiejętność pracy w zespole,

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  ZPOW
  Ewa Makowska
  Telefon:
  22 842-17-22
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://zpow.waw.pl
Ważność ogłoszenia: od 17 maja 2018 do 16 czerwca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam