Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Szkolenia i 4-miesięczne staże zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych

Lublin, Chełm, Zamość, Kraśnik, Łęczna, Rejowiec Fabryczny
Monika Molenda
05.06.2018 09:03
Reklama

Projekt „Czas na pracę – Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego” RPLU.09.01.00-06-0228/16-00 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez udział w programie aktywizacji zawodowej obejmującej poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy.

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby w wieku 30 lat i więcej,
 • długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy) w szczególności:
  • rolnicy i/lub ich domownicy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (posiadający poniżej 2 ha przeliczeniowych) zamierzający odejść z rolnictwa,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby w wieku powyżej 50 lat,
  • osoby z niskimi kwalifikacjami;
 • zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego .

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dla każdego uczestnika przewidziane są poniższe formy wsparcia:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie IPD (6 spotkań x 1,5 h),
 2. Szkolenia prowadzące do nabycie, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych:
  • Przedstawiciel handlowy (150 godz.) - 3 grupy
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (150 godz.) - 3 grupy
  • Opiekun/ka osób starszych i/lub niepełnosprawnych (150 godz.) - 4 grupy,
 3. Staże zawodowe (4 miesiące),
 4. Pośrednictwo pracy (3 spotkania x 2 h).

Zapewniamy:

 • profesjonalne szkolenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż,
 • catering podczas szkoleń.

Okres realizacji projektu: maj 2018 – czerwiec 2019.

Kontakt:

Lechaa Consulting Sp. z o.o.

Aleje Racławickie 33/26a

Telefon: 690 855 052, (81) 759 30 11

e-mail: m.molenda@lechaa.pl

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Fundacja E-Prosperity
  Monika Molenda
  Telefon:
  81 7593011
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 5 czerwca 2018 do 5 lipca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam