Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

REKRUTACJA DO PROJEKTU OWES „Ja-Ty-My”

Województwo łódzkie
Artur Orski
07.06.2018 14:15
Reklama

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” ogłasza rekrutację do udziału w projekcie OWES „Ja-Ty-My”

Oferujemy 20 tyś zł. na każde nowoutworzone miejsce pracy, comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 2000 zł. z możliwością przedłużenia oraz kompleksowe wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz coaching! Wszystko dostosowane do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

Zapraszamy do współpracy osoby i podmioty, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym,
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w Przedsiębiorstwo Społeczne,
 • utworzenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu II województwa łódzkiego, tj. w powiatach: poddębicki, zgierski, łęczycki, kutnowski, skierniewicki, łowicki, brzeziński, m. Skierniewice (subregion II województwa łódzkiego).

Dokumentacja projektowa do pobrania: http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/rekrutacja-na-miejsca-pracy-w-nowych-i-istniejacych-przedsiebiorstwach-spolecznych/

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"
  Artur Orski
  Telefon:
  796 141 420
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.wsparciespoleczne.pl
Ważność ogłoszenia: od 7 czerwca 2018 do 7 lipca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam