Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Rekrutacja do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Warszawa
Marta Bondel
14.06.2018 09:51

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko:

Główny Specjalista ds. Organizacji Pożytku Publicznego w Biurze Organizacji Pożytku Publicznego (nr R1811)

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Biuro Organizacji Pożytku Publicznego zajmuje się zagadnieniami związanymi z organizacjami pożytku publicznego, w tym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz bazą sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • przygotowanie i aktualizowanie elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania organizacji pożytku publicznego, w tym w szczególności dotyczących sprawozdawczości i zamieszczania sprawozdań w internetowej bazie,
 • współpraca z podmiotem zapewniającym obsługę techniczną bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
 • przygotowywanie informacji dotyczącej wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni,
 • prowadzenie spraw związanych z przedstawianiem wyjaśnień przez organizacje pożytku publicznego,
 • współpraca z instytucjami publicznymi w sprawach dotyczących organizacji pożytku publicznego,
 • prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem przez organizacje pożytku publicznego środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • aktualizowanie strony internetowej NIW-CRSO w zakresie dotyczącym tematyki organizacji pożytku publicznego,
 • przygotowanie i prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do organizacji pożytku publicznego oraz promujących ideę 1% podatku,
 • udział w seminariach i konferencjach poświęconym zagadnieniom związanym z organizacjami pożytku publicznego.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi lub w pracy w organizacjach pozarządowych,
 • znajomość przepisów związanych z organizacjami pożytku publicznego, w tym przede wszystkim ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zagadnień związanych ze sprawozdawczością organizacji pożytku publicznego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i skrupulatność,
 • umiejętność i łatwość redagowania tekstów, pism urzędowych oraz umów zgodnie z zasadami języka polskiego,
 • kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • zaawansowana znajomość MS Office, w tym programu Excel,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym,
 • korzystanie z pełni praw publicznych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • rozumienie specyfiki działania III sektora,
 • chęć pomocy w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez organizacje pożytku publicznego,
 • doświadczenie w obsłudze baz danych,
 • cierpliwość,
 • chęć do nabywania nowych umiejętności i poszerzania wiedzy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • nagrody – w zależności od wyników pracy,
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 • pakiet socjalny,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę w dogodnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie metra Rondo ONZ.

Dokumenty i oświadczenia, które są niezbędne do udziału w rekrutacji:

 • życiorys/CV (preferowany, ale nieobowiązkowy format EUROPASS),
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się osoba kandydująca,
 • podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań w ogłoszeniu wg załączonego wzoru (do pobrania na stronie ogłoszenia).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 czerwca 2018 r.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.pl, umieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko. Aplikacja powinna zawierać skany niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Nabór może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 601-901-144.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa
  Marta Bondel
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 14 czerwca 2018 do 28 czerwca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam