Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Międzynarodowy Projekt Rehabilitacji Orderu Świętego Stanisława

Cała Polska
Karol Leopold Rodolinski
02.07.2018 13:36
Reklama

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT REHABILITACJI ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA

W niniejszym dokumencie zdecydowaliśmy, aby przedstawić tylko odniesienia do podstawowych cech projektu, gdyż będą one przedyskutowane i wzbogacone przez przyszłych członków Grupy Odrodzeniowej.

Order Świętego Stanisława został ustanowiony dnia 7 maja 1765 r. z woli Stanisława II Augusta, Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy. Order ten, mający prostą strukturę administracyjną, miał być przyznawany za zasługi cywilne i publiczne, wyłącznie osobom, które mogły udowodnić swoją przynależność do stanu szlacheckiego. Jego przyznanie odbywało się jednak często z powodów politycznych i pełniło dla króla rolę instrumentum regni.

Po rozbiorze Rzeczpospolitej Obojga Narodów w roku 1795 Rosja przejęła kontrolę nad częścią Państwa i Order pozostał nieaktywny aż do utworzenia niezależnego od Rosji polskiego terytorium – Księstwa Warszawskiego. Po upadku Księstwa i Kongresie Wiedeńskim, pod panowaniem rosyjskim powstało Królestwo Polskie, w którym, na początku, Order pozostał w stanie niemal niezmienionym; później, w celu ukarania polskich żądań niepodległościowych, doznał radykalnych zmian w swoim wyglądzie.

Obecnie jest wiele organizacji, o różnym charakterze, które często maskują swoje interesy pod przykrywką fałszywych ideałów oraz tradycji zapoczątkowanej przez króla Stanisława II Augusta. Wiele z tych orderów nie tylko nie wykazuje podobieństwa do Orderu królewskiego pod względem zewnętrznego wyglądu insygniów, ale także ich przyznawanie jest nadużywane. Wiele z nich uważa się – w sposób nieuzasadniony – za następców Orderu Świętego Stanisława, przyozdabia się tytułami honorowymi, nie mając do nich żadnego prawa i przyznaje Order na podstawie kontrowersyjnych kryteriów.

Grupa Odrodzeniowa, jak również przyszły Order Świętego Stanisława, uważa za niegodne wszelkie organizacje oparte na fałszu i obskurantyzmie. Składa się ona z osób różnych narodowości, pochodzących z rozmaitych środowisk i starających się przekazywać odmienne doświadczenia i rzeczywistości. Ma za zadanie stworzenie Statutu, zaplanowanie porządku administracyjnego i mianowanie członków przyszłego zarządu Orderu. Grupa Odrodzeniowa ma charakter tymczasowy, ponieważ zostanie rozwiązana, gdy jej zadania zostaną zakończone, w chwili oficjalnej proklamacji Orderu. Jest ponadto apolityczna, pozarządowa, laicka i non profit.

W obliczu złożoności wydarzeń, które dotknęły Order, Grupa Odrodzeniowa, jak tylko się znacznie powiększy, wypracuje, także dzięki udziale uczonych i ekspertów, swoje własne przemyślenia o orderze zarządzanym przez Rosyjski Dom Carski w przeszłości i w teraźniejszości, ponieważ nadal istnieje ryzyko pomylenia orderu polskiego z orderem rosyjskim, oraz o innych sporach wartych wyjaśnienia.

Order Świętego Stanisława będzie organizacją o charakterze humanitarnym, apolityczną, pozarządową, laicką i non profit. Będzie zajmować się wolontariatem w różnych postaciach. Liberalność, solidarność, szacunek będą podstawą wszelkich działań promowanych przez Order, jako ich integralny i niezbędny składnik. W odróżnieniu od pierwotnego Orderu nie będzie konieczne posiadanie tytułu szlacheckiego, aby zostać odznaczonym, a przyznanie Orderu odbywać się będzie według kryteriów bezkompromisowych. Znaczącą rolę będzie odgrywać kultura, w jakiejkolwiek postaci. Będzie ona rozumiana jako siła zasadnicza, będąca w stanie jednoczyć narody pod jednym sztandarem. Order będzie się także zajmować działaniami popularyzatorskimi odnośnie wydarzeń historycznych kontrowersyjnych, gdyż sam Order ma burzliwą przeszłość. Uważa się w istocie, że jedynie poprzez waloryzację przeszłości oraz znajomości popełnionych błędów można w pełni rozumieć teraźniejszość i rozwijać się w ramach pełnej świadomości historycznej. Nieumiejętność lub odrzucenie stworzenia pogodnej i świadomej relacji z historią i konstruktywnej relacji z przyszłością przyczynia się do stwarzania żyznej gleby dla nowych uzurpatorów oraz stosowania przemocy fizycznej i kulturowej względem tych, którzy żyją, lub wybierają życie, w nieświadomości.

Warszawa, 19 lipca 2017 roku

Grupa Odrodzeniowa Orderu Świętego Stanisława

Ustalenia na temat motywacji, które przyczyniły się do powstania

Międzynarodowego Projektu Rehabilitacji Orderu Świętego Stanisława

Dokument ma za zadanie przedstawić motywacje, które przyczyniły się do przedsięwzięcia projektu rehabilitacji Orderu Świętego Stanisława. Postanowiliśmy zredagować dokument, także dla odróżnienia naszych intencji i idei, które tworzą podstawy. Tym samym pragniemy zapobiec jakimkolwiek oskarżeniom o związki z organizacjami uzurpatorskimi, które bezkarnie pozwalają sobie na zarządzanie dziedzictwem Orderu.

Ponadto zdecydowaliśmy, aby nie omawiać w niniejszym dokumencie kwestii nie związanych z motywacjami; nie mniej jednak w dokumencie jest kilka odniesień do tematów obszernych, które jednak muszą być przedstawione w formie streszczonej, gdyż nie dotyczą one bezpośrednio powodów rehabilitacji.

Projekt rehabilitacji Orderu Świętego Stanisława ma swoje fundamenty w precyzyjnych i solidnych przekonaniach, bez których wkładany wysiłek nie miałby racji istnienia. Każda inicjatywa powstaje na podstawie pewnej idei, która jest nieznaczna na początku, ale może przyczynić się wielkiej sprawie. To idea jest duszą wszystkiego i motywacją do realizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia. Tylko przez nią można w pełni zrozumieć naturę tego projektu.

Motywacją naszych starań jest świadomość o wielkim znaczeniu przeszłości, ale przede wszystkim nasz stosunek z historią. Może ona podarowywać nam powody do dumy, ale także, częściej niż byśmy tego oczekiwali, przekazać nam brzemię wstydu i poczucia winy. Jakimikolwiek by było nasze dziedzictwo, ono niezwalniania nas z moralnego obowiązku, do którego jesteśmy zobowiązani względem naszych przodków. Umiejętność poruszania się w Pamięci najbardziej skomplikowanej, pomaga budować nam lepszą przyszłość. My nie jesteśmy nasza przeszłością, lecz sposobem, w jakim się z nią obchodzimy.

W historii najnowszej Polski królują trzy tendencje względem Orderu:

- niektórzy, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie proces skalania Orderu przez obcych mocarzy i niemoralne wykorzystywanie i nadawanie przez króla Stanisława Augusta II, nie potrafiąc sobie wyobrazić procesu rehabilitacji i moralnych korzyści, które wynikałyby z odrodzonego i chronionego Orderu, pragną jego definitywnego zniesienia; ukrywają błędy z przeszłości zamiast podjąć się ich rozwiązania. Jest to wybór powodujący powstanie negatywnych konsekwencji takich jak uzurpatorskie ordery Świętego Stanisława.

- niektórzy, będąc uzurpatorami o których mowa wcześniej, wykorzystują błędy tych, którzy wybrali zapomnienie ustanawiając organizacje orderowe, które podszywają się pod Order Świętego Stanisława; te organizacje prawie w niczym nie przypominają odznaczenia polskiego, a jeżeli przypominają to tylko w propagandzie. Tym samym wszystkie projekty mające na celu moralne odrodzenie Orderu Świętego Stanisława są błędnie kojarzone z organizacjami uzurpatorskimi i z tego samego powodu, co osoby polegające na zapomnieniu i bezinteresowności, popełniają błędy przodków bez wyciągania z nich edukacyjnych wniosków.

- Grupa Odrodzeniowa Orderu Świętego Stanisława manifestuje od samego początku swojego istnienia intencje zdystansowania się od wszystkich środowisk uzurpatorskich niemających celu uchronienia dziedzictwa narodowego, jakim jest Order Świętego Stanisława. Dla Grupy Odrodzeniowej rehabilitacja ma bardzo ważne znaczenie i daleko idące konsekwencje: przewartościować Order z kontrowersyjną, ale jeszcze dużo oferującą przeszłością poprzez jego wielkie znaczenie moralne i patriotyczne.

Przede wszystkim Order Świętego Stanisława jest symbolem patriotycznym do zwrócenia narodowi polskiemu. To wyrażenie musi jednak być przedstawione w odpowiednim kontekście, aby był oderwany od jakiegokolwiek znaczenia nacjonalistycznego i żeby uniknąć faworyzowania szkodliwych i nieuczciwych instrumentalizacji.

Order Świętego Stanisława jest zawieszony (razem z Orderem Orła Białego) w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, miejscu niezwykle symbolicznym i reprezentacyjnym. Wyryte w ścianie, wyglądają jakby czuwały nad narodem polskim, któremu towarzyszą od wieków w dobrym i złym losie. Te ordery, chociaż twory nieożywione, mają tak podobną historię do narodu, do którego należą, że są jego symboliczną transfiguracją. Rzeczywiście Polska jak i jej Order dzielą bolesną przeszłość, która widziała ich przezwyciężonych przez wielkie mocarstwa. Rozbiory Rzeczypospolitej doprowadziły do wykreślenia Polski i Litwy z kart geograficznych Europy, ale także do zawłaszczenia Orderu przez Rosję. Nawet jeżeli nieistniejąca na mapach, Polska nigdy nie przestała być obecna w sercach nieugiętego narodu, który potrafił powstać z gruzów walk niesprawiedliwych i oddać narodowi swój wigor. Zaś jeżeli chodzi o Order Świętego Stanisława, odrodzenie które się mu należy z najwyższych niepisanych praw musi jeszcze nadejść. Odrodzić Order Świętego Stanisława znaczy potwierdzić w sposób pokojowy i heroiczny charakter Polski - jego temperament nie uginający się nawet przed przeciwnikiem najbardziej przerażającym i podstępnym - zapomnieniem.

Wiadomym jest, że Order Świętego Stanisława został włączony do rosyjskiego carskiego systemu odznaczeniowego po rozbiorach Rzeczypospolitej, zmieniając swój wygląd i charakter aż do nie możliwości określenia go mianem polskim. Ten aspekt mógłby okazać się niebezpiecznym instrumentem w rękach tych którzy mają zamiar go zawłaszczyć i zmienić przeszłość na własne potrzeby.

Order Świętego Stanisława nie jest tylko symbolem Polski zniewolonej i wszystkich zawłaszczeń poniesionych przez nasz naród, ale może stać się także ekspresją pragnienia pokoju i przebaczenia między narodami. Przebaczyć znaczy egzorcyzmować demony z przeszłości, ale żeby do tego dotrzeć, trzeba być w stanie rozpocząć ten długi i żmudny proces zrozumienia wzajemnego i wszystkich poniesionych cierpień.

Order Świętego Stanisława może reprezentować początek tego procesu, gdyż jest ofiarą gotową przebaczyć.

Warszawa, 7 maja 2016

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Grupa Odrodzeniowa Orderu Świętego Stanisława
  Karol Leopold Rodolinski
  Telefon:
  +48 796 661 532
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 2 lipca 2018 do 1 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam