Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Zostań wolontariuszem - opiekunem specjalizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 12-16 lat

Kraków
Monika Trzeciak
04.07.2018 11:14
Reklama

Fundacja Uniwersytet Dzieci poszukuje wolontariuszy - opiekunów specjalizacji do zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 12-16 lat.

Jeśli interesuje Cię, któryś z poniższych tematów i/lub znaszsz się na:

"Dziennikarstwo radiowe - trenujemy warsztat radiowca"

"Fotografia - chwytamy tę jedną niepowtarzalną, decydującą sekundę"

"Charakteryzacja - sprawdzamy, jak zmienić swoje oblicze"

"Chemia sądowa - podążamy śladami przestępcy"

"Genetyka – poznajemy geny i szukamy DNA"

"Klonowanie roślin - czyli jak produkuje się rośliny in vitro"

"Cyberbezpieczeństwo - tworzymy system szyfrowania wiadomości"

"Programowanie aplikacji - poznajemy język SCRATCH"

"Dziennikarstwo reportażowe - uczymy się języka telewizji"

"Projektowanie gier - tworzymy mechanikę gry" (analogowe tworzenie gry)

"Kampanie w sieci - sprawdzamy, jak mądrze kupować w trosce o innych i środowisko"

 

Zostań wolontariuszem-opiekunem specjalizacji!

 

ZADANIA WOLONTARIUSZA-OPIEKUNA SPECJALIZACJI:

- uczestniczysz w spotkaniu organizacyjnym na początku semestru,

- jesteś obecny na zajęciach Uniwersytetu Dzieci 8 razy (w 5 zajęciach w ramach wybranej specjalizacji (w tym pokaz podsumowujący), 2 wykładach oraz warsztatach kompetencyjnych w semestrze) w soboty,

- ewaluujesz zajęcia, wprowadza oceny i listy obecności dzieci do Panelu

- bierzesz aktywny udział w pracy grupowej ze studentami Uniwersytetu Dzieci podczas zajęć,

- robisz zdjęcia podczas zajęć i przesyła je koordynatorowi,

- integrujesz grupy na I-szych zajęciach

- odbierasz i odnosisz materiały na zajęcia do biura Fundacji

- pomagasz w zakupie potrzebnych na zajęcia materiałów.

- pomagasz prowadzącemu w przygotowaniu pokazu na koniec seminarium,

 

CO DAJEMY:

- zdobycie doświadczenia na gruncie edukacji nieformalnej

- poznawanie Metody Pytań i Doświadczeń poprzez pracę projektową,

- udział w projekcie bazującym na pracy projektowej,

- szkolenia: Metoda projektowa, Integrowanie grupy

- mozłiwość udziału w procesie popularyzacji nauki przez naukowców dla najmłodszych

- spotkania z naukowcami i ciekawymi osobami, zajęcia w miejscach na co dzień niedostępnych,

- możliwość poznania standardów Fundacji Uniwersytet Dzieci w zakresie ewaluacji zajęć

- możliwość rozwinięcia umiejętności współpracy oraz kompetencji społecznych: komunikacji, współpraca i rozwiązywanie problemów, asertywność

- możliwość ćwiczenia umiejętności zarządzania czasem,

- możliwość zdobycia doświadczenia w pracach administracyjnych,

- zaświadczenia, referencje,

- zaświadczenie z rekomendacją prowadzącego oraz koordynatora kierunku,

- poznanie głębiej nowe dziedziny,

 

CZEGO OCZEKUJEMY:

- inicjatywy i reagowania w bieżących sytuacjach

- kreatywności i aktywności

- odpowiedzialności

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza propozycja - nie zwlekaj - wyślij swoje CV na adres: wolontariat_krakow@ud.edu.pl

W tytule wiadomości koniecznie wpisz, którą specjalizacją jesteś zianteresowany? (np. "Dziennikarstwo reportażowe")

Zaprosimy Cię na spotkanie, na którym rozjaśnimy Twoje wątpliwości i odpowiemy na pytania.

 

KLAZULE

1. Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Uniwersytet Dzieci moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

2. Jeśli wyrażasz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach Fundacji Uniwersytet Dzieci, prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych dodatkowo poniższej klauzuli:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Uniwersytet Dzieci moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci.”

============================================================================

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy:

Administrator danych
Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków

- przez e-mail: sekretariat@ud.edu.pl

Fundacja nie wyznaczyła Inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania

- ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Fundacji na określonym stanowisku

- ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Fundacji na określonym stanowisku

- wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Fundacji

Podstawy prawne przetwarzania

- Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - w każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem sekretariat@ud.edu.pl

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zdjęcia
  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Fundacja Uniwersytet Dzieci
  Monika Trzeciak
  Telefon:
  784 604 711
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 4 lipca 2018 do 3 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam