Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Creative Hub Akademia

Warszawa
Joanna Kasprzycka-Rosikoń
04.07.2018 16:08
Reklama

Likwidator FUNDACJI CREATIVE HUB AKADEMIA W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie (03-733), przy ul. Targowej nr 46 lok. 5, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389587, niniejszym zawiadamia, że na podstawie Decyzji Zarządu o postawieniu FUNDACJI CREATIVE HUB AKADEMIA w stan likwidacji z dnia 25 lutego 2018 r., doszło do otwarcia likwidacji Fundacji, a na likwidatora wyznaczona została Joanna Kasprzycka-Rosikoń.

W związku z powyższym, likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie miesiąca od daty publikacji tego ogłoszenia. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać pisemnie na adres siedziby Fundacji: ul. Targowa nr 46 lok. 5, 03-733 Warszawa lub na adres e-mail: joanna@rosikon.com.

Dane i kontakt do likwidatora:

 1. Imię i nazwisko: Joanna Kasprzycka-Rosikoń;
 2. Adres e-mail: joanna@rosikon.com
 3. Telefon: 603 607 208.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Fundacja Creative Hub Akademia w likwidacji
  Joanna Kasprzycka-Rosikoń
  Telefon:
  603 607 208
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 4 lipca 2018 do 3 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam