Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Likwidacja Stowarzyszenia Leather Poland z siedzibą w Poznaniu

Poznań
Krzysztof Janas
05.07.2018 09:38
Reklama

Likwidator Stowarzyszenia Leather Poland w likwidacji, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000462175, zawiadamia, że 29.05.2018 r. wydane zostało postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, sygn. akt PO.VIII Ns-Rej. KRS 2043/18/654, w przedmiocie zarządzenia jej likwidacji.

Wyznaczonym likwidatorem został Krzysztof Janas, adres do korespondencji: Garbary 71/19, 61-758 Poznań.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności na wskazany powyżej adres korespondencyjny likwidatora.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Stowarzyszenie Leather Poland
  Krzysztof Janas
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.leatherpoland.com
Ważność ogłoszenia: od 5 lipca 2018 do 4 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam