Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

PRACOWNIK/CZKA SOCJALNY/A z doświadczeniem w pracy z osobami w kryzysie bezdomności

Warszawa
Anna Niedziałkowska
09.07.2018 21:44

Poszukiwana osoba na stanowisko:


PRACOWNIK/CZKA SOCJALNY/A
z doświadczeniem w pracy z osobami w kryzysie bezdomności.


Warunki zatrudnienia:


1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia;
2. Praca w wymiarze 20-32 godzin miesięcznie (do ustalenia) za stawkę 50 zł brutto za godzinę;
3. Praca w godzinach popołudniowo-wieczornych dwa razy w tygodniu;
4. Zatrudnienie na okres 4 miesięcy (sierpień-listopad) bieżącego roku.


Zadania osoby zatrudnionej:


1. Udział w projekcie polegającym na realizacji spotkań poświęconych wspólnemu gotowaniu przez osoby w kryzysie bezdomności (dwie około 5-osobowe grupy spotykające się oddzielnie);
2. Dbanie o bezpieczeństwo i komfort osób obecnych na spotkaniach, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów;
3. Asystowanie osobom wymagającym pomocy w przygotowywaniu posiłków;
4. Udzielanie indywidualnego wsparcia osobom biorącym udział w projekcie, wspieranie poszerzania ich niezależności, ale także wskazywanie im możliwych dróg poszukiwania pomocy;
5. Udział w zebraniach zespołu i raportowanie przebiegu projektu przed jego koordynatorką (w godzinach pracy).


Opis projektu:


Projekt odpowiada na problem niedożywienia wśród osób bezdomnych oraz ich społecznej izolacji w przestrzeni miejskiej. Zakłada udostępnienie w określonych godzinach do ich użytku pomieszczenia z kuchnią, w której będą mogli samodzielnie gotować. Na miejscu będą obecne dwie osoby dbające o ich bezpieczeństwo oraz udzielające im doraźnego wsparcia – pracownik/czka socjalny/a oraz animator. Przestrzeń kuchni będzie również wykorzystywana do organizacji warsztatów kulinarnych. Po konsultacji z osobami biorącymi udział w projekcie możliwe będzie również skorzystanie przez nich z porad specjalistów takich jak prawnik, doradca zawodowy lub psycholog.


Cele i założenia projektu:


Powyższe przedsięwzięcie stanowi wersję testową szerszej inicjatywy pod nazwą „Otwarta Kuchnia Miejska” realizowanej w ramach programu „Innowacje na ludzką miarę” przy wsparciu merytorycznym Pracowni badań i innowacji społecznych Stocznia (więcej o programie: https://stocznia.org.pl/projekty/innowacje-na-ludzka-miare-wsparcie-rozwoju-mikroinnowacji-w-obszarze-uslug-opiekunczych-dla-osob-zaleznych/). Jego celem jest przetestowanie nowatorskiej formuły udzielania wsparcia osobom w kryzysie bezdomności. „Otwarta Kuchnia Miejska” w swej ostatecznej wersji ma stanowić miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, w tym osób bezdomnych, tworząc tym samym okazję do spotkania się przedstawicieli różnych grup.


Miejsce realizacji projektu:


Centrum Społeczne Paca 40.


Oferowane:


1. Udział w nowatorskim projekcie, w zespole zaangażowanym w poprawę życia osób wykluczonych;
2. Możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.


Wymagania niezbędne:


1. Doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi (praca socjalna/asystencka/streetworking);
2. Odpowiedzialność, indywidualne podejście do osób wykluczonych, chęć do pracy z tą grupą;
3. Umiejętność łatwego komunikowania się i pracy w zespole.


Dodatkowe atuty (niewymagane):


1. Wykształcenie wyższe kierunkowe: praca socjalna, psychologia, antropologia, socjologia, pedagogika lub pokrewne;
2. Prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie CV na adres otwartakuchniamiejska@gmail.com. Na aplikacje czekamy do 23 lipca.

Zdjęcia
    Dane kontaktowe
    E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 9 lipca 2018 do 31 lipca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam