Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją - studia podyplomowe

Warszawa
Grażyna Spytek-Bandurska
10.07.2018 19:21
Reklama

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej zaprasza na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

Na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim mogą aplikować kandydaci z województw: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

ETAP I
Termin rejestracji internetowej w systemie IRK https://irk.oferta.uw.edu.pl/: 18.06. - 18.07.2018 r.

Składanie dokumentów w terminie 18.06. - 19.07.2018 r.

ETAP II

25.07.2018 r. - wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają pisemnie Arkusz kompetencji.

ETAP III

Osoby z najwyższą punktacją uzyskaną z Arkusza kompetencji (około 30 osób) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w terminach: 30.07.2018 r. i 31.07.2018 r.

Kontakt w sprawie rekrutacji: dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska

w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10.00-19.00

nr telefonu (22) 55 20 174, e-mail: g.spytek-bandurska@uw.edu.pl

Celem realizacji studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do kompleksowego zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry). Program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktyki i składa się z następujących modułów kształcenia:

* Moduł Prawno-Organizacyjny,
* Moduł Medyczny,
* Moduł Psychologiczny,
* Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy,
* Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji,
* Moduł Seminarium.

Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kompetencje absolwenta będą obejmować zagadnienia dotyczące kompleksowej rehabilitacji, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, zawodowa, społeczna, psychologiczna. Kształcenie słuchacza ukierunkowane jest na rozwój jego umiejętności w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją; samodzielnego radzenia i pomocy klientowi/pacjentowi, w tym zwiększania jego osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy; rozstrzygania spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i zabezpieczenia społecznego; znajomości i rozumienia procesu leczenia, procedur administracyjnych; skutecznego motywowania środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie wsparcia osoby rehabilitowanej i jej aktywizacji.

Więcej informacji o rekrutacji na stronie: http://ips.uw.edu.pl

Więcej informacji o projekcie: www.pfron.org.pl

Zdjęcia
    Dane kontaktowe
    Telefon:
    (22) 55 20 174
    E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 10 lipca 2018 do 18 lipca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam