Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Placówka reh. społeczno-zawodowej poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. rewalidacji

Poznań
Magdalena Józefczak
11.07.2018 11:57
Reklama

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało innymi:

- organizacja i prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej w wyznaczonej pracowni

- prowadzenie dokumentacji

- współpraca z innymi specjalistami pracującymi w placówce

- utrzymywanie porządku oraz czystości w swojej pracowni

- dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy powierzonych opiece uczestników

- wspieranie uczestników w trakcie zajęć dodatkowych organizowanych przez placówkę

-profile zajęć: rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, reedukacja,zatrudnienie wspierane osób z niepełnosprawnością,doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością , foto/filmoterapia, socjoterapia , animacja społeczna

Wymagania:

- wykształcenie wyższe : pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, rewalidacja, psychologia

-doświadczenie, wykształcenie dodatkowe pod kątem wskazanych powyżej profili zajęć

- chęć pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością

- zaangażowanie, empatia, kreatywność, odpowiedzialność

Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Oferujemy pracę na cały etat w godzinach 7:00-15:00

Składanie ofert:

- oferty należy składać drogą mailową na adres: wtzpomostpoznan@gmail.com

- prosimy o dopisanie klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds.rewalidacji ogłoszonego 11 lipca 2018 r. i prowadzonego przez WTZ Pomost PSONI Poznań. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

-WTZ Pomost zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zdjęcia
  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu
  Magdalena Józefczak
  Telefon:
  -----------
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://poznan.psoni.org.pl
Ważność ogłoszenia: od 11 lipca 2018 do 27 lipca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam