Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Nabór na stanowisko koordynatorki/koordynatora projektu w Grupie Zagranica

Warszawa
Jan Bazyl
11.07.2018 14:18
Reklama

GRUPA ZAGRANICA – platforma 54 polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną – zatrudni osobę na stanowisku koordynatorki/koordynatora projektu dot. wsparcia polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego, Kaukazu Płd. i Azji Centralnej.

Zakres obowiązków:

 • Opracowanie przewodnika po możliwych źródłach finansowania dla organizacji działających projektowo w ww. krajach.
 • Wsparcie konsultacyjne organizacji członkowskich GZ działających ww. obszarze w zakresie poszukiwania funduszy na działalność.
 • Zorganizowanie spotkania dla zainteresowanych NGO z Polski i krajów członkowskich UE działających w obszarze wsparcia krajów byłego bloku wschodniego, którego celem jest stworzenie warunków do zawiązywania przyszłych partnerstw i podejmowania wspólnych inicjatyw/projektów w tym obszarze działań.
 • Zorganizowanie specjalistycznego szkolenia w jęz. angielskim prowadzonego przez doświadczonego zagranicznego trenera/trenerkę w zakresie przygotowywania wniosków projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem (1) specyfiki pozyskiwania środków z Komisji Europejskiej; (2) specyfiki projektów dedykowanych na wsparcie finansowe działań w ww. obszarze geograficznym.
 • Wsparcie innych działań statutowych Grupy Zagranica dotyczących wsparcia organizacji członkowskich.

Szczegółowe wymagania:

 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość kontekstu i specyfiki tak polskiej jak i europejskiej współpracy rozwojowej.
 • Wiedza na temat polskiego i europejskiego trzeciego sektora i specyfiki jego działania w ww. obszarze tematycznym.
 • Wysokie zdolności organizacyjne, w tym organizacji własnej pracy.
 • Wysokie kompetencje interpersonalne.

Dodatkowym atutem będzie znajomość struktur Komisji Europejskiej, bądź wcześniejsze doświadczenie pracy w strukturach KE lub pochodnych.

Praca przewidywana jest wymiarze czasu 3/5 etatu w formie umowy na czas określony na okres 9 miesięcy od 1 września br. Wynagrodzenie: 2900 PLN brutto/miesięcznie.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w terminie do 15 sierpnia br. drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zagranica.org.pl, zaznaczając w temacie e-maila: Rekrutacja GZ01/18. Wybrani kandydaci/tki zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Ewentualne pytania prosimy zadawać na podany wyżej adres e-mailowy.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie o treści:

"Zapoznałem/zapoznałam się z załącznikiem pt. „Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa."

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Grupa Zagranica
  Jan Bazyl
  Telefon:
  22 299 01 05
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.zagranica.org.pl
Ważność ogłoszenia: od 11 lipca 2018 do 10 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam