Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Koordynator/ka finansowy/a w projekcie NIEM

Warszawa
Katarzyna Renaud
12.07.2018 14:13

Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Koordynatora finansowego/Koordynatorki finansowej w projekcie KRAJOWY MECHANIZM EWALUACJI INTEGRACJI. MONITORING I POPRAWA INTEGRACJI BENEFICJENTÓW OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ (NIEM)

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism - NIEM) jest sześcioletnim projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu państwach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowywanie zbiorczych (tryb kwartalny) zestawień wydatków dokonywanych przez wszystkich partnerów projektu wraz z załącznikami;
 • Bieżąca współpraca z zagranicznymi partnerami projektu oraz COPE MSWiA w zakresie sprawozdawczości finansowej;
 • Weryfikacja zgodności zestawień wybranych partnerów z przesłaną dokumentacją finansową oraz wymaganiami projektowymi (FAMI);
 • Przygotowanie zbiorczych wniosków o płatność;
 • Przygotowywanie korekt sprawozdań finansowych partnerstwa;
 • Archiwizacja dokumentacji;
 • Współpraca z zespołem projektowym i uczestnictwo w cyklicznych zebraniach.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 2 lata doświadczenia w rozliczaniu międzynarodowych projektów, w tym finansowanych z funduszy unijnych
 • Znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, dociekliwość i dokładność
 • Wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Znajomość środowiska Windows, MS Office – w szczególności programu Excel

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie na umowę o pracę/ umowę c-p na zastępstwo, min. do końca stycznia 2019 r.
 • Pracę w międzynarodowym zespole
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego

Miejsce pracy: Warszawa
Stanowisko dostępne od zaraz.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego oraz listy koordynowanych projektów (wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków) na adres: isp@isp.org.pl. W tytule wiadomości prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23 lipca 2018 r.
Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 24-26 lipca 2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie oświadczenia o następującej treści:

Zgodnie z art. 4 ust. 11 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22, w związku z procesem rekrutacyjnym na stanowisko oordynatora/rki finasowego/ej w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)”

Jednocześnie informujemy, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Fundacja Instytut Spraw Publicznych
  z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22,
 • Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261
 • Pana/Panidane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udziału w rekrutacji na stanowisko ww. stanowisko
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w rekrutacji;
 • Pana/Pani dane będą przechowywane przez Fundację Instytut Spraw Publicznych do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Pana/Panidane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Fundacja Instytut Spraw Publicznych
  Katarzyna Renaud
  Telefon:
  22 556 42 61
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.isp.org.pl
Ważność ogłoszenia: od 12 lipca 2018 do 23 lipca 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam