Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Do rozdania ponad 300 000 zł – trawa nabór uzupełniający wniosków na granty dla gmin

Województwa: małopolskie i świętokrzyskie
Justyna Pyć
31.07.2018 10:15
Reklama

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości w Końskich i Babiogórskim Stowarzyszeniem Zielona Linia w Stryszowie w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r. realizuje projekt zatytułowany „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”. W ramach projektu gmina uzyskać może wsparcie w wysokości od 15 000,00 zł do 150 000,00 zł.

24 lipca ruszył nabór uzupełniający wniosków o przyznanie dotacji na projekty, które służą nabyciu podstawowych kompetencji cyfrowych przez osoby powyżej 25 roku życia, zamieszkujące obszar województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Wnioski o dotacje w konkursie gminy mogą składać samodzielnie lub we współpracy z organizacją pozarządową. Wybrane w ramach konkursu wnioski, które otrzymają najlepsze oceny, uzyskują grant na przeszkolenie osób. Koszt przeszkolenia jednej osoby nie może być wyższy niż 560,00 zł. Jeżeli gmina nie posiada wystarczającej liczby komputerów, których należy użyć do przeprowadzenia szkoleń, może wystąpić w ramach projektu o sfinansowanie ich zakupu, przy czym po zakończeniu programu sprzęt musi zostać przekazany do wybranej przez nie szkoły lub ośrodków doskonalenia nauczycieli na terenie gminy. Nabór wniosków potrwa do 23 sierpnia 2018 r.

Celem głównym konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://erakomputera.opiwpr.eu/ lub telefonując do realizatorów projektu na numery telefonów: 15 833 34 00, 41 375 14 55, 33 874 25 25.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
  Justyna Pyć
  Telefon:
  15 833 34 00
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.opiwpr.org.pl
Ważność ogłoszenia: od 31 lipca 2018 do 23 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam