Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

NIW–CRSO poszukuje osób do Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Warszawa
Marta Bondel
06.08.2018 12:20

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy Specjalista / Specjalista w Biurze Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (nr R1814) *

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

* - w zależności od spełnienia wymagań

Główne zadania:

 • Realizacja działań związanych z obsługą Programów na etapie przygotowania do wdrożenia (w tym w szczególności przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenie otwartych konkursów dotacyjnych);
 • Obsługa procesów związanych z realizacją otwartych konkursów w ramach Programu, w tym obsługa: procesu wyboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych, naborów wniosków w ramach organizowanych konkursów, oceny formalnej i merytorycznej wniosków;
 • Obsługa procesów współpracy z beneficjentami Programu na wszystkich etapach realizacji działań w ramach przyznanych grantów, obejmująca m.in. monitorowanie działań realizowanych w ramach zawartych umów, postępów finansowych, poziomu osiągniecia wskaźników, itp.;
 • Obsługa procesu składania sprawozdań z wykonania zadań w ramach podpisanych umów grantowych;
 • Udzielanie beneficjentom informacji i wyjaśnień dot. Programu (mailowo i telefonicznie);
 • Prowadzenie bieżących statystyk dotyczących realizacji Programu, sporządzanie wymaganych sprawozdań wewnętrznych, prowadzenie baz danych generowanych w związku z wdrażaniem Programu;
 • Realizacja innych zadań powierzonych przez Kierownika Biura Programu.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy przy wdrażaniu programów dotacyjnych / grantowych lub minimum 2 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów przez organizacje pozarządowe lub minimum 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej;
 • Znajomość przepisów, specyfiki i uwarunkowań dotyczących sektora pozarządowego;
 • Zaawanasowane umiejętności MS Office, w tym: MS Word (korespondencja seryjna, odwołania) MS Excel (wykresy, filtrowanie, tabele przestawne);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w obszarze projektów społecznych („miękkich”);
 • Doświadczenie w obszarze realizacji projektów przez organizacje pozarządowe;
 • Doświadczenie zawodowe związane z obsługą beneficjentów / klientów;
 • „Lekkie pióro”, umiejętność tworzenia i redagowania tekstów oraz pism urzędowych;
 • Nieszablonowe myślenie, kreatywne i elastyczne podejście do realizowanych zadań.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Nagrody – w zależności od wyników pracy;
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • Pakiet socjalny;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. metra Rondo ONZ.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV (preferowany, ale nieobowiązkowy format EUROPASS);
 • List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się osoba kandydująca;
 • Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań w ogłoszeniu wg. wzoru do pobrania na stronie ogłoszenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 sierpnia 2018 r.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.pl umieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko. Aplikacja powinna zawierać skany dokumentów i oświadczeń niezbędnych. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 601 901 069.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  Marta Bondel
  E–mail:
  Strona internetowa:
  https://niw.gov.pl
Ważność ogłoszenia: od 6 sierpnia 2018 do 20 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam