Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

NIW-CRSO poszukuje osób na stanowiska ds. relacji z uczestnikami Programu Korpus Solidarności

Warszawa
Marta Bondel
07.08.2018 13:56

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Pozyskiwania i Nawiązywania Relacji z Uczestnikami Programu Korpus Solidarności (nr R1812)

Narodowy Instytut Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Jednym z zadań NIW jest realizacja Programu Korpus Solidarności, który wspiera rozwój wolontariatu długoterminowego w Polsce.

Kontynuujemy rekrutację do zespołu, który będzie ten proces realizował, masz więc okazję stać się jego członkiem i zyskać realny wpływ na realizację pierwszego w Polsce tak kompleksowego programu promującego i rozwijającego wolontariat.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne założenia:

Przewidujemy dla Ciebie szereg wyjątkowych działań, które będziesz realizować samodzielnie oraz wspólnie z zespołem Programu. Będziesz odpowiedzialny za tworzenie i koordynację działań zmierzających do pozyskiwania uczestników Programu - wolontariuszy oraz organizatorów/koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych oraz placówkach publicznych. Realizując Program chcemy zapraszać do udziału w nim osoby zainteresowane wolontariatem długookresowym, oferować wyjątkowe aktywności dla wolontariuszy oraz wspierać osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie ochotników. Nie chcemy powielać schematów, powtarzać funkcjonujących rozwiązań. Nie proponujemy pracy typowego rekrutera czy pracownika działu personalnego, ale kreatora, animatora, który w niekonwencjonalny sposób zachęcał będzie do wolontariatu długoterminowego. Mamy ambicję, by nasza oferta dała wyjątkowy impuls do rozwoju wolontariatu w Polsce. Ale po kolei.

Podstawowe zadania:

 • Opracujesz i wdrożysz wraz z zespołem koncepcję pozyskiwania do Programu wolontariuszy oraz koordynatorów/organizatorów wolontariatu. Uczestnicy Programu to osoby reprezentujące różne środowiska, w różnym wieku i dysponujące lub nie doświadczeniem wolontariackim. Pomysł na ich pozyskiwanie musi być zatem nieszablonowy, atrakcyjny, inny niż dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie.
 • Zaplanujesz działania, które realizować będziesz zarówno z poziomu warszawskiego biurka, jak również w terenie, spotykając się bezpośrednio z potencjalnymi uczestnikami Programu.
 • Opracujesz regulamin, zasady i warunki udziału w wolontariacie Korpusu Solidarności.

Mało? No to jeszcze trochę:

 • Będziesz współpracować przy opracowaniu i realizacji kampanii społecznej promującej wolontariat długoterminowy.
 • Wspierać będziesz funkcjonowanie najbardziej zaawansowanego internetowego systemu kojarzeniowego dla wolontariuszy i placówek szukających ochotników.
 • Uczestniczyć będziesz w tworzeniu sieci współpracy z partnerami na terenie całego kraju, reprezentującymi organizacje i placówki dobrze znające specyfikę działań wolontariackich w regionie. Wspólnie realizować będziecie działania zachęcające do wolontariatu.
 • Uczestniczyć będziesz w planowaniu i kierowaniu ww. działaniami, ewaluacji w ramach realizowanych zadań oraz opracowywaniu rekomendacji i ich wdrażaniu.
 • Reprezentować będziesz NIW-CRSO na zewnątrz na spotkaniach krajowych i zagranicznych w zakresie realizacji Programu.

Na koniec najlepsze!

Decydując się na pracę w naszym zespole, masz szansę zostać pierwszą osobą w kraju, realizującą tak zróżnicowane i nowatorskie zadania w zakresie pozyskiwania wolontariuszy i organizacji do współpracy. Oferujemy szeroki i inspirujący wachlarz działań i jednocześnie powierzymy Ci odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Pełniąc funkcję Starszego Specjalisty ds. Pozyskiwania i Utrzymania Relacji z Uczestnikami Programu zarządzać będziesz całym procesem.

Nie wierzysz? Sprawdź czy w kraju jest osoba z tak dużymi uprawnieniami i prowadząca tak szerokie spektrum działań w zakresie wolontariatu.

Zainteresowany? W takim razie oto czego wymagamy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Minimum 2 lat doświadczenia w samodzielnej koordynacji projektów;

Ważne abyś wiedział co to jest logika projektowa, cykl życia projektu, potrafił zaplanować, zrealizować i podsumować działania;

 • Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym,
 • Znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem wolontariatu, w tym doświadczenia w zakresie organizacji pracy wolontariuszy;
 • Znajomości zagadnień sektora pozarządowego i zagadnień wolontariatu zawartych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • Zdolności organizacyjnych;
 • Komunikatywności ze względu na uczestnictwo w spotkaniach, prowadzenie rozmów z Partnerami programu, współpracowanie z wolontariuszami;
 • Umiejętności obsługi komputera: MS Office;
 • Kultury osobistej;
 • Korzystania z pełni praw publicznych.

Jeśli chciałbyś wyróżnić się na tle innych kandydatów, powinieneś:

 • Być wolontariuszem - obecnie lub w przeszłości;
 • Współpracować wcześniej z organizacjami pozarządowymi i placówkami publicznymi w zakresie organizacji wolontariatu;
 • Mieć umiejętności planowania, analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Posiadać doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów z udziałem wolontariuszy;
 • Mieć otwartą głowę, zdolność nieszablonowego myślenia, być otwartym na wyzwania, gotowym do podejmowania ryzyka w zakresie działań opisanych powyżej. Nasz Program ma zbudować nową jakość w polskim wolontariacie – nie chcemy powielać schematów, oglądać się na innych, powtarzać funkcjonujących rozwiązań!

To tyle jeśli chodzi o wymagania w stosunku do Ciebie, a co proponujemy z naszej strony:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Nagrody – w zależności od wyników pracy
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy (przede wszystkim wsparcie członków zespołu i kierownika Programu oraz zespołu Biura Komunikacji i Promocji)
 • Pakiet socjalny
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. metra Rondo ONZ

Dokumenty i oświadczenia, które są niezbędne do udziału w rekrutacji:

 • Życiorys/CV (preferowany, ale nieobowiązkowy format EUROPASS);
 • List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się osoba kandydująca;
 • Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań w ogłoszeniu wg. załączonego wzoru (do pobrania na stronie ogłoszenia).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 sierpnia 2018 r.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.pl umieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko. Aplikacja powinna zawierać skany niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 601 901 298.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  Marta Bondel
  E–mail:
  Strona internetowa:
  https://niw.gov.pl
Ważność ogłoszenia: od 7 sierpnia 2018 do 21 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam