Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

NIW-CRSO poszukuje specjalisty ds. obsługi serwisu dla uczestników Programu Korpus Solidarności

Warszawa
Marta Bondel
07.08.2018 16:05

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi serwisu rekrutacyjnego i kojarzeniowego dla uczestników Programu Korpus Solidarności (nr R1813)

Narodowy Instytut Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Jednym z zadań NIW jest realizacja Programu Korpus Solidarności, który wspiera rozwój wolontariatu długoterminowego w Polsce.

Kontynuujemy rekrutację do zespołu, który będzie ten proces realizował, masz więc okazję stać się jego członkiem i zyskać realny wpływ na realizację pierwszego w Polsce tak kompleksowego programu promującego i rozwijającego wolontariat.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne założenia:

Przewidujemy dla Ciebie działania, które będziesz realizować samodzielnie oraz wspólnie z zespołem Programu. Będziesz odpowiedzialny za administrowanie internetowym serwisem rekrutacyjnym dla uczestników Programu - wolontariuszy oraz organizatorów/koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych i placówkach publicznych. Zachęcając do Programu dajemy jego uczestnikom unikalne narzędzie, które ułatwi im włączenie się w działania i umożliwi znalezienie dla siebie odpowiedniej oferty wolontariackiej.

Realizując Program chcemy udostępnić unikatowe narzędzie do obsługi jego uczestników. Ofertę, która będzie zachęcać do wolontariatu, proponować wyjątkowe rozwiązania ułatwiające rekrutację, komunikację oraz utrzymywanie relacji z uczestnikami Programu.

Wierzymy, że tak wyjątkowy Program zasługuje na wyjątkowe narzędzia do jego obsługi, a Tobie chcemy powierzyć zarządzanie nim!

Podstawowe zadania:

 • Analiza zgłoszeń/wniosków aplikacyjnych składanych online przez wolontariuszy i organizatorów wolontariatu;
 • Zarządzanie serwisem kojarzeniowym m.in. planowanie i kierowanie realizacją zadań związanych z jego funkcjonowaniem;
 • Wsparcie dla osób składających aplikacje w systemie;
 • Współpraca ze specjalistami ds. pozyskiwania uczestników Programu, tj. wolontariuszy i organizatorów wolontariatu - weryfikacja zgłoszeń .

Mało? No to jeszcze trochę:

 • Utrzymywanie relacji z partnerami Programu – uprawnionymi administratorami systemu na poziomie lokalnym;
 • Udział w zespole przygotowującym pierwszy w Polsce program benefitowy dla wolontariuszy „Karta Wolontariusza” – zintegrowanie programu z serwisem kojarzeniowym;
 • Planowanie i uczestniczenie w działaniach ewaluacyjnych w ramach realizowanych zadań oraz opracowywanie rekomendacji i ich wdrażanie;
 • Reprezentowanie NIW-CRSO na zewnątrz na spotkaniach krajowych i zagranicznych w zakresie realizacji Programu;
 • Współpraca z zespołem Biura Komunikacji i Promocji – zamieszczanie w serwisie informacji o działaniach w ramach Programu.

Na koniec najlepsze!

Decydując się na pracę w naszym zespole, będziesz najważniejszą osobą zarządzającą, profilami uczestników tak dużego, ogólnopolskiego Programu.

Pełniąc funkcję Specjalisty ds. obsługi serwisu rekrutacyjnego i kojarzeniowego dla uczestników Programu, zarządzać będziesz całym procesem.

Nie wierzysz? Sprawdź czy jest w kraju osoba z tak dużymi uprawnieniami i prowadząca tak szerokie spektrum ww. działań w zakresie wolontariatu.

Zainteresowany? W takim razie oto czego wymagamy od Ciebie:

 • Wykształcenia m.in. średniego;
 • Minimum 2 lat doświadczenia w realizacji działań z wykorzystaniem nowych technologii (np. aplikacje internetowe, oprogramowanie);
 • Umiejętność zarządzania projektem - ważne abyś wiedział co to jest logika projektowa, cykl życia projektu, potrafił zaplanować, zrealizować i podsumować działania;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
 • Znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem wolontariatu,;
 • Znajomości zagadnień sektora pozarządowego i zagadnień wolontariatu;
 • Zdolności organizacyjnych;
 • Komunikatywności ze względu na możliwość uczestnictwa w spotkaniach, prowadzenie prezentacji, rozmów z Partnerami programu;
 • Bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera z wykorzystaniem aplikacji internetowych;
 • Kultury osobistej;
 • Korzystania z pełni praw publicznych.

Jeśli chciałbyś wyróżnić się na tle innych kandydatów, powinieneś:

 • Być wolontariuszem - obecnie lub w przeszłości;
 • Mieć umiejętności planowania, analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Posiadać doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu serwisów internetowych, blogów, sklepu internetowego, itp.;
 • Mieć otwartą głowę, zdolność nieszablonowego myślenia, być otwartym na wyzwania, gotowym do podejmowania ryzyka w zakresie działań opisanych powyżej. Nasz Program ma zbudować nową jakość w polskim wolontariacie – nie chcemy powielać schematów, oglądać się na innych, powtarzać funkcjonujących rozwiązań!

To tyle jeśli chodzi o wymagania w stosunku do Ciebie, a co proponujemy z naszej strony:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Nagrody – w zależności od wyników pracy
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy (przede wszystkim wsparcie członków zespołu i kierownika Programu oraz zespołu Biura Komunikacji i Promocji)
 • Pakiet socjalny
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie m.in. metra Rondo ONZ

Dokumenty i oświadczenia, które są niezbędne do udziału w rekrutacji:

 • Życiorys/CV (preferowany, ale nieobowiązkowy format EUROPASS);
 • List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się osoba kandydująca;
 • Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań w ogłoszeniu wg. załączonego wzoru (do pobrania na stronie ogłoszenia).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 sierpnia 2018 r.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.pl umieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko. Aplikacja powinna zawierać skany niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatek/kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 601 901 298.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  Marta Bondel
  E–mail:
  Strona internetowa:
  https://niw.gov.pl
Ważność ogłoszenia: od 7 sierpnia 2018 do 21 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam