Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Katowice
Bożena Dorożyńska
09.08.2018 11:52
Reklama

Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach, realizujące projekt pt. „Ku życiu godziwemu-jestem obywatelem i pracownikiem”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. poszukuje od 2 do 4 osób na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej (zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, praca od poniedziałku do soboty przez średnio 5 dni w tygodniu, w przedziale godzinowym 8:00 – 21:00). Wymagana dyspozycyjność w godzinach przedpołudniowych oraz późno popołudniowych.

Wymagania:

- minimum średnie wykształcenie i ukończony zawodowy kurs kwalifikacyjny lub dyplom ukończenia szkoły policealnej o profilu asystenta osoby niepełnosprawnej wraz z egzaminem zawodowym,

- roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi , udokumentowane świadectwem pracy/ zaświadczeniem lub referencjami,

- brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

- CV i list motywacyjny,


- dokumenty (cv) muszą być opatrzone podpisanym przez Wykonawcę oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność,
b) cierpliwość, wyrozumiałość, empatia,
c) gotowość do niesienia pomocy,
d) znajomość rynku pracy oraz sieci podmiotów działających na rzecz osób
niepełnosprawnych,
e) wiedza na temat obszaru niepełnosprawności i elementów wspomagających funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy złożyć/przesyłać na adres:

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach

Ul. Oswobodzenia 92

40-405 Katowice

lub mailowo mgluzek.projektue@gmail.com

Kontakt tel. pod numerem 32 2558974 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Osoby do kontaktu: Prezes-Bożena Dorożyńska, Koordynator- Michał Gluzek

Termin składania dokumentów aplikacyjnych 24.08.2018

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach
  Bożena Dorożyńska
  Telefon:
  32 255 89 74
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.wtzdignam.org
Ważność ogłoszenia: od 9 sierpnia 2018 do 8 września 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam