Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Pracownik Biura Obsługi Klientów - Fundacja Uniwersytet Dzieci

Kraków
Aneta Perczak
09.08.2018 13:40
Reklama

Pracownik Biura Obsługi Klienta - Dziekanat - Projekt: Uniwersytet Dzieci

Fundacja Uniwersytet Dzieci to organizacja non profit. Od 2007 r. prowadzimy nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości - Uniwersytet Dzieci. Zapraszamy naukowców, artystów, przedsiębiorców do dzielenia się wiedzą z dziećmi. W aktywny, badawczy sposób nasi studenci poznają naukę i otaczający świat.

Drugi program to Scenariusze Lekcji - rzetelne i sprawdzone pomysły na innowacyjne lekcje. Wierzymy, że szkoła może być miejscem fascynującej nauki, podobnym do zajęć na Uniwersytecie Dzieci. Dzięki naszym lekcjom dostępnym on-line naukowcy trafiają do szkół.

Do głównych zadań na stanowisku Pracownik Biura Obsługi Klienta należą:

- bieżąca obsługa mailowa i telefoniczna klientów (rodziców dzieci zapisanych na Uniwersytet Dzieci);

- wysyłanie mailingów oraz newsletterów do rodziców;

- rozwiązywanie problemów rodziców zw. z obsługą platformy internetowej www.uniwersytetdzieci.pl;

- wprowadzanie oraz publikowanie zajęć w systemie

- koordynacja procesu zapisów na zajęcia oraz inne wydarzenia edukacyjne;

- obsługa procesu realizacji bieżących projektów edukacyjnych (m.in. telefoniczny i mailowy kontakt z uczestnikami projektów, współpraca z działem IT i marketingu);

- budowanie relacji z rodzicami i darczyńcami;

- realizacja innych zadań wynikających z założonych celów Fundacji.

Praca na cały etat - od poniedziałku do piątku. Oferujemy umowę zlecenie na 3 miesięczny okres próbny. Po okresie próbnym umowa o pracę.

Wymagania:

- min. wykształcenie wyższe I stopnia (lic., inż.), lub student/studentka 4 lub 5 roku jednolitych studiów magisterskich;

- umiejętność redakcji tekstów, łatwość w pisaniu zwięzłych tekstów;

- duży poziom samodzielności i zaangażowania w realizacji powierzonych zadań;

- rzetelność, dbałość o szczegóły;

- znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera i pakietu MS Office;

- umiejętność organizacji i planowania pracy;

- umiejętność ustalania priorytetów;

- wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne;

- łatwość nawiązywania kontaktów;

Dodatkowym atutem będzie:

- doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą klienta,

Oferujemy:

- udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym,

- ciekawą i odpowiedzialną pracę,

- możliwość zdobycia cennego doświadczenia,

- rozwijanie kompetencji interpersonalnych,

- pracę w młodym i dynamicznym zespole.

Tryb rekrutacji:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 20 sierpnia 2018 r. na adres: aneta.perczak@ud.edu.pl i zatytułowanie maila: Pracownik BOK - dziekanat_imię i nazwisko.

W tym mailu prosimy również o podanie oczekiwanego wynagrodzenia.

Z góry dziękujemy za przesłane dokumenty, jednocześnie informując, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Uniwersytet Dzieci moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Uniwersytet Dzieci moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci.”

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy


Administrator danych
Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków

- przez e-mail: sekretariat@ud.edu.pl

Fundacja nie wyznaczyła Inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania

- ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Fundacji na określonym stanowisku

- ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Fundacji na określonym stanowisku

- wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Fundacji

Podstawy prawne przetwarzania

- Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - w każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem sekretariat@ud.edu.pl

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Fundacja Uniwersytet Dzieci
  Aneta Perczak
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.uniwersytetdzieci.pl
Ważność ogłoszenia: od 9 sierpnia 2018 do 20 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam