Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Specjalista/specjalistka ds. promocji dystrybucji filmowej / Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Warszawa
ewa muszkiet
09.08.2018 15:29
Reklama

Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, organizator m.in. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci i programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, poszukuje do pracy w biurze w Warszawie specjalisty/specjalistki ds. promocji dystrybucji.

Początek pracy: początek września.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

- tworzenie strategii promocji dystrybucji filmów dla młodych widzów z naciskiem na efektywne dotarcie do wybranych odbiorców oraz dopilnowaniem spójności wizerunku projektów i wszystkich materiałów promocyjnych;
- opracowywanie i realizacja w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu planów marketingowych, ich budżetu i harmonogramu dla każdego z tytułów w dystrybucji;
- realizacja i monitorowanie zaakceptowanego budżetu;
- inicjowanie, podtrzymywanie i koordynacja kontaktów z redakcjami i dziennikarzami;
- pozyskiwanie i prowadzenie patronatów medialnych do filmów w dystrybucji;
- przygotowywanie materiałów informacyjnych, organizowanie spotkań z dziennikarzami oraz pokazów prasowych;
- tworzenie informacji prasowych, ich wysyłka i follow up;
- przygotowywanie we współpracy z twórcami, grafikami, agencjami graficznymi, studiami nagrań i dostawcami usług wszystkich materiałów reklamowych do filmów;
- opracowywanie planów dystrybucji materiałów reklamowych filmów;
- prowadzenie rozmów, negocjowanie warunków i koordynowanie współpracy z firmami zewnętrznymi tj. drukarniami, grafikami, agencjami reklamowymi, studiami nagrań, itp. oraz mediami w zakresie tworzenia materiałów promocyjnych;
- prowadzenie archiwum informacji, wycinków prasowych.

Wymagania:

- doświadczenie w branży dystrybucji filmowej i promocji;
- wykształcenie wyższe;
- bardzo dobra organizacja pracy;
- samodzielność i umiejętność poszukiwania rozwiązań;
- znajomość języka angielskiego;
- lekkie pióro;
- dobra znajomość pakietu MS Office;
- wielozadaniowość.

Mile widziane:

zainteresowanie filmem i kulturą dla dzieci i młodzieży.

Oferujemy:

- umowę o pracę;
- wynagrodzenie na poziomie 3000-3500 netto (zależne od posiadanych kwalifikacji);
- pakiet medyczny;
- elastyczny czas pracy;
- możliwość udziału w ciekawych projektach – w szczególności we wprowadzaniu wartościowych filmów oraz tytułów z dużym potencjałem dystrybucyjnym
- samodzielność i możliwość wdrażania własnych pomysłów;
- możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres rekrutacja@snh.org.pl podając w tytule maila nazwę stanowiska (specjalista/specjalistka ds. promocji dystrybucji). Na aplikacje czekamy do 23.08.2018 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Prosimy o umieszczenie w CV następujące klauzuli dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej rekrutacji:

Wyrażam zgodę, aby Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 (SNH) przetwarzało moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawione przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Jeżeli kandydat chce wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, prosimy o umieszczenie w CV również następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę, aby Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 (SNH) przetwarzało moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawione przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu poinformowania mnie o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia przeze mnie udziału w takich przyszłych rekrutacjach. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

 1. administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 (SNH);
 2. może Pan/-i skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@snh.org.pl lub pisemnie na adres siedziby podany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH oraz w związku z wykonywaniem praw przysługujących Panu/-i, o których mowa poniżej;
 3. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – w celu umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacji a jeżeli wyraził/-a Pan/-i zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach również w celu poinformowania o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach;
  2. na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SNH w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji;
 4. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą udostępniane zaufanym podmiotom współpracującym z SNH, w szczególności podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, hostingowe, informatyczne, prawne itp.;
 5. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku, o którym mowa w pkt 3) lit b. powyżej - do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji;
 6. przysługuje Panu/-i prawo do żądania od SNH dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez SNH oraz prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 7. udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/-i cofnąć w dowolnym momencie za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków komunikacji z SNH. Informujemy, że cofnięcie udzielonej przez Pana/-ią zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/-i zgody przed jej cofnięciem.
 8. przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH;
 9. podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi Panu/-i udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez SNH.
  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
  ewa muszkiet
  Telefon:
  22 530 66 40
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.kinodzieci.pl
Ważność ogłoszenia: od 9 sierpnia 2018 do 23 sierpnia 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam