Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Pracownik Socjalny do Mieszkań Treningowych

Warszawa
Anna Jakubowska-Gołębiewska
10.08.2018 15:27
Reklama

Fundacja Habitat for Humanity Poland zatrudni

Pracownika Socjalnego do Mieszkań Treningowych

w ramach projektu Centrum Mieszkań Treningowych – w Warszawie w koordynacji z pilotażowym projektem Społecznej Agencji Najmu (SAN), czyli nowego podmiotu oferującego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, kompleksowe wsparcie w obszarze mieszkaniowym, zatrudnieniowym oraz integracyjnym. Mieszkania treningowe prowadzone przez Fundację Habitat for Humanity Poland będą służyć osobom zagrożonym bezdomnością.

Zakres obowiązków:

 1. Wsparcie uczestników projektu zgodne ze standardami opisanymi w publikacji pt.: „Wsparcie socjalne najemców tracących zdolność opłacania czynszu” (publikacja dostępna na stronie www.najemspoleczny.pl).
 2. Koordynowanie spraw administracyjnych związanych z lokalami przekazanymi na potrzeby projektu przez M.St. Warszawa:
 • monitorowanie 10 lokali miejskich, zgodne ze standardami opisanymi w publikacji pt.: „Procedury administrowania zasobem mieszkaniowym”.
 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z administratorami budynków spółdzielczych
  w których mieszczą się lokale
 • Monitorowanie opłacania bieżących kosztów eksploatacyjnych
 1. Współpraca z partnerami projektowymi w zakresie rekrutacji, monitoringu i ewaluacji 12-20 uczestników projektu:
 • udział w spotkaniach komisji rekrutacyjnej na etapie rekrutacji uczestników projektu,
 • prowadzenie monitoringu uczestników projektu pod kątem osiągania celów projektowych,
 • udział w spotkaniach Partnerów poświęconych ewaluacji uczestników projektu.
 1. Współpraca w zakresie wypracowania i rozwoju modelu pracy opiekuna mieszkania treningowego.
 2. Współpraca z ewaluatorem/ką projektu w zakresie dostarczenia informacji o zadaniach zrealizowanych w ramach projektu.
 3. Udział w spotkaniach merytorycznych zespołu SAN celem wymiany doświadczeń.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie pracy socjalnej, asystenta rodziny lub pochodnych,
 • pożądane doświadczenie w pracy z osobami w kryzysowych sytuacjach życiowych
  i zagrożonych bezdomnością
 • umiejętność pracy w zespole, opanowanie, osobowość otwarta na kontakt z ludźmi
 • kreatywne podejście do podejmowanych zadań
 • znajomość języka angielskiego – mile widziana
 • wykształcenie wyższe

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu od września 2018 r. na okres próbny/a następnie na czas trwania projektu
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4 500 zł brutto
 • stabilną pracę w organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji
 • szkolenie w zakresie zarządzania najmem i wsparcia socjalnego dla osób korzystających
  z usługi mieszkaniowej w ramach SAN
 • współpracę z międzynarodowym zespołem

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny, referencje) z oświadczeniem o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Fundacja Habitat for Humanity Poland, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55 przetwarzała w celach rekrutacji moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na stanowisko Pracownika Socjalnego w Mieszkaniach Treningowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”

należy przesyłać do dnia 31 sierpnia 2018 na adres: rekrutacja@habitat.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Pracownik Socjalny w Mieszkaniach Treningowych.

Habitat Poland zastrzega prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  Fundacja "Habitat for Humanity Poland"
  Anna Jakubowska-Gołębiewska
  Telefon:
  22 642 57 42
  E–mail:
  Strona internetowa:
  http://www.habitat.pl
Ważność ogłoszenia: od 10 sierpnia 2018 do 2 września 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam