Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Napiszę wniosek o dofinansowanie z EFS

Polska
M. Jędrzejczyk
10.09.2018 21:13
Reklama

Napiszę wniosek o dofinansowanie projektu z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Środki można pozyskać m.in. na:

-wsparcie rodziny i pieczy zastępczej (asystentura rodzinna, koordynacja pieczy zastępczej, praca socjalna, interwencja kryzysowa),

-utworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych (treningowych i wspieranych),

-aktywizację społeczną (np. terapie, mediacje, warsztaty psychoedukacyjne, usługi opiekuńcze/asystenckie, specjalistyczne poradnictwo itp.)

-aktywizację zawodową (np.poradnictwo zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Wsparcie można kierować do osób zagrożonych wykluczeniem, w tym np.:

- ubogich,

-biernych zawodowo i bezrobotnych oddalonych od rynku pracy,

-niepełnosprawnych, w tym zaburzonych psychicznie,

- uzależnionych,

- usamodzielnianych (opuszczających pieczę zastępczą zawodową, niezawodową i instytucjonalną),

-bezdomnych.

Zapraszam do kontaktu.

informacje i konsultacje: newenterprise@wp.pl

    Dane kontaktowe
    E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 10 września 2018 do 10 października 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam