Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Pracownik biurowy - Chodzież STAŻ

Chodzież
Biuro projektu
14.09.2018 15:21
Reklama

Jesteśmy grupą przedsiębiorstw i organizacji o uznanej pozycji na rynku realizacji projektów unijnych. Realizujemy projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: aktywizacyjne, dotacyjne, włączenia społecznego, językowo-komputerowe.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko pracownika biurowego.

Obowiązki:
- Przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacja uczestników projektu,
- Organizacja doradztwa, szkoleń, staży, pośrednictwa pracy,
- Sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej,
- Obsługa administracyjna i logistyczna biura projektu,
- Stały kontakt z uczestnikami projektów, trenerami, szkoleniowcami, doradcami zawodowymi,
- Nadzór nad prowadzonymi formami wsparcia.

Oczekujemy:
- Doświadczenia w pracach administracyjno-biurowych i organizacyjnych,
- Wysokiej kultury osobistej i komunikatywności,
- Kreatywności, dobrej organizacji pracy, samodzielności oraz własnej inicjatywy,
- Umiejętności pracy pod presją czasu,
- Umiejętności dostrzegania problemów, analitycznego podejścia i chęci wyszukiwania rozwiązań,
- Biegłej obsługi pakietu MS Office i Internetu,
- Czynnego prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:
- Zdobycie doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów unijnych,
- Możliwość rozwoju zawodowego i awansu na wyższe stanowiska,
- Bardzo dobre warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
- Stabilną pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się grupie firm,
- System profesjonalnych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
- Możliwość realizacji własnych pomysłów i koncepcji,
- Współpraca z profesjonalnym zespołem,
- Wszelkie niezbędne narzędzia pracy.

Prosimy o wysłanie CV.

UWAGA!
Proszę o umieszczenie w CV klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EURO-FUTURA sp. z o.o., 61-806 Poznań ul, Św. Marcin 29/8
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pod wyżej wskazanym adresem
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych* rekrutacji
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
- Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

* niepotrzebne skreślić

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  EURO-FUTURA sp. z o.o.
  Biuro projektu
  Telefon:
  733272692
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 14 września 2018 do 14 października 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam