Reklama
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam

Pracownik biurowy w archiwum dokumentów - Staż

Chodzież
Biuro projektu
14.09.2018 15:39
Reklama

Zatrudnimy osobę do pracy w archiwum dokumentów i biurze w Chodzieży.

Uwaga! Na początku będzie to STAŻ a po stażu jest zagwarantowane zatrudnienie na umowę o pracę.

Zadania:
- przenoszenie i sortowanie dokumentacji
- rozszywanie, dziurkowanie i przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji
- skanowanie dokumentów i opisywanie
- pakowanie dokumentacji do kartonów archiwizacyjnych
- opisywanie kartonów, etykiet i stworzenie wykazu dokumentacji
- wykonywanie prac magazynowych przy zasobie archiwalnym
- dbałość o ład i porządek w archiwum
- inne prace administracyjno-biurowe i organizacyjne

Wymagania:
- uczciwość i skrupulatność, dokładność
- samodyscyplina w wykonywaniu zadań
- szybkie tempo pracy i sprawność w działaniu z dokumentami

Oferujemy:
- stałość pracy (na początku będzie to staż a po zakończeniu stażu zatrudnienie na umowę o pracę)
- pracę w godz. 8.00 - 16.00 lub podobnych (8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku)
- wszelkie narzędzia pracy i wsparcie zespołu
- świetną atmosferę pracy w przyjaznym zespole
- możliwość awansu na stanowisko biurowe

Prosimy o wysłanie CV.

-

UWAGA!
Proszę o umieszczenie w CV klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EURO-FUTURA sp. z o.o. ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pod wyżej wskazanym adresem
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych* rekrutacji
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
- Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

* niepotrzebne skreślić

  Dane kontaktowe
  Ogłoszeniodawca:
  EURO-FUTURA sp. z o.o.
  Biuro projektu
  Telefon:
  733272692
  E–mail:
Ważność ogłoszenia: od 14 września 2018 do 14 października 2018
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam