Likwidacja NGO
Reklama
Łódź
Łódź
・Szanowni Państwo, Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Sądu, w dniu 08 lutego 2018 r rozpoczął się proces likwidacji Towarzystwa Aktywizacji Kreatywnej zarejestrowanego w KRS pod nr 0000508112. Wszelkie uwagi i zapytania są przyjmowane do dnia 14 marca 2018r. Kontakt tel. 502 612 383, e-mail: towarzystwotak@wp.pl. Po zakończeniu likwidacji nastąpi wyrejestrowanie Towarzystwa z Krajowego Rejestru Sądowego.
Suchy Bór
Suchy Bór
・Podaje się do publicznej wiadomości iż, na podstawie Uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" z dnia 16.10.2017 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postawiono do likwidacji Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Suchym Borze, KRS: 0000376386 Likwidatorami Stowarzyszenia zostały: Pani Katarzyna Traczyńska, Pani Anida Kluba
Zielona Góra
Zielona Góra
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 3/2017 z dnia 17.06.2017 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Aktywności i Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze KRS 0000425529 w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Centrum Aktywności i Integracji Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze
Mikołów
Mikołów
・Podaje się do publicznej informacji, że na podstawie: uchwały nr 2/2017 z dnia 31.12.2017r. Walnego Zebrania Członków oraz postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.01.2018, Stowarzyszenie Fights of Knights z siedzibą w Mikołowie przy ul. Dołowa 5a KRS 0000610621 postawiono w stan likwidacji. Termin zgłaszania roszczeń 07.03.2018 Likwidator: Damian Łakomski Kontakt: d.lakomski@wp.pl
Warszawa
Warszawa
・Postawiono Niezalezny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Grupa Powen-Wafapom S.A w Warszawie w stan likwidacji w celu jego rozwiązania . Czas do składania ewentualnych roszczeń mija 31.03.2018.r. Adre korespondencji : Warszawa 03-231 ul. Odlewnicza 1 Likwidatorzy : Marek Dudek Włodzimierz Zawadzki
Praszka
Praszka
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie: Uchwały nr 05/2018 z dnia 01.02.2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.02.2018 r. postawiono do likwidacji Towarzystwo Pomocy Ludziom Chorym, Samotnym i Bezrobotnym "Pomocna Dłoń" z siedzibą w Praszce, KRS 0000125970
Wrocław
Wrocław
・Prganiemy poinformować, że zastał uruchomiony proces likwidacji Polskiego Stowarzyszenia Wrestlerów. Stowarzyszenie zostanie zlikwidowane w marcu 2018 roku. Wszystkie osoby chcące uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt na maila: maniaczonewrestling@gmail.com
Lublin
Lublin
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie: Uchwały nr 1/2017 z dnia dnia 31 grudnia 2017 roku Zarządu Fundacji „Polska Agencja Rozwoju Regionalnego” w sprawie likwidacji Fundacji „Polska Agencja Rozwoju Regionalnego” i wyznaczeniu likwidatora wszczęta została likwidacja Fundacji „Polska Agencja Rozwoju Regionalnego” z siedzibą w Lublinie. Adres do korespondencji: 20-153 Lublin, ul. Tomasza Strzembosza 1/49.
Pabianice
Pabianice
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie: Uchwały Nr. 22 z dnia 03.09.2017, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz ochrony Ziemi, ludzi, środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego "Rytm Ziemi" z siedzibą w Pabianicach, KRS 0000478600, w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2017 fundatorów Fundacji, KRS 0000548543 w sprawie postawienia Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązania wszczęta została likwidacja FUNDACJI SPOKOJNA GŁOWA z siedzibą w Warszawie, na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 07.02.2018 roku.
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwał nr 1/2018 i nr 2/2018 zarządu Fundacji, KRS 0000434255 w sprawie postawienia Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązania wszczęta została likwidacja FUNDACJI STAND UP z siedzibą w Warszawie, na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 09.02.2018 roku.
Cewice
Cewice
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 4/2017 z dnia 08.06.2017r. Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Historycznego Gminy Cewice KRS 0000390254
Katowice
Katowice
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „NASZE ŚLĄSKIE” KRS 0000216220 z dnia 29.12.2017 r.,
Słupsk
Słupsk
・Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Urologii Słupskiej Progres. Podaje się do wiadomości publicznej że na podstawie Uchwały nr1/2018 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Urologii Słupskiej Progres z siedzibą w Słupsku KRS 0000033415
Warszawa
Warszawa
・Uchwałą Rady Fundacji Dobrych Rozwiązań z dniem 30 września 2017 roku Fundacja weszła w stan likwidacji. Wszystkich zainteresowanych oraz ewentualnych wierzycieli prosimy o kontakt w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia pod nr telefonu 501-225-884
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pizzarian z siedzibą w Warszawie KRS 0000507195 z dnia 24.04.2014 r., w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Pizzarian z siedzibą w Warszawie. Adres do korespondencji: ul. Ludwika Idzikowskiego 2D/32, 00-710 Warszawa.
Grodzisk Wielkopolski
Grodzisk Wielkopolski
・Likwidator Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. o nr 0000293535 ogłasza, że w dniu 29.09.2017 r. została podjęta decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o likwidacji Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt PO.IX.Ns-Rej.KRS 38698/17/314
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam