Likwidacja NGO
Reklama
Łapy
Łapy
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Członków STOWARZYSZENIA „ LOGOS”, KRS 0 0 0 0 4 6 6 0 7 1, z dnia 30.04.2018 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „LOGOS” z siedzibą w Łapach. Likwidatorami stowarzyszenia zostala ustanowiona: Justyna Falkowska Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych
Chojnice
Chojnice
・Likwidatorzy Stowarzyszenia Muzycznego "Cantabile" w Chojnicach z siedzibą przy ul. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 21 , 89-600 Chojnice, KRS 0000281309, zawiadamiają, iż uchwałą Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 14 kwietnia 2018r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia.
Łódź
Łódź
・Likwidatorzy Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych w likwidacji z siedzibą w Łodzi (REGON: 021445065, NIP: 8992710446, KRS: 0000375628) podają do publicznej wiadomości, że w dniu 09.06.2018 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji Stowarzyszenia.
Gorzów Wielkopolski, Wojcieszyce
Gorzów Wielkopolski, Wojcieszyce
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 01/05/2018 fundatora Fundacji Rozwoju Informatycznego z siedzibą w Wojcieszycach., KRS 0000576031, z dnia 28.05.2018 r. w sprawie likwidacji fundacji wszczęta została likwidacja Fundacji ROZWOJU INFORMATYCZNEGO z siedzibą w Wojcieszycach, przy ul. Wspólna 45. Adres dla korespondencji: 66-400 GORZÓW WLKP., ul. Składowa 11.
Sulejów
Sulejów
・Zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia 08.08.2018r. usankcjonowaną Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śrudmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sygnatura: LD.XX NS-REJ.KRS/019722/18/822 z dnia 18.09.2018r. Fundacja "Ksiązka na Kresy"jest w stanie likwidacji. Dotychczasowy Zarząd fundacji został wykreślony, a na jego miejsce został powołany Likwidator Krzysztof Bartkowiak.
Wałbrzych
Wałbrzych
・Podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą Nr 1/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie postawienia Fundacji „Akademia Dr Baumanna” w stan likwidacji i jej rozwiązania w związku z brakiem działań celów wyznaczonych w Statucie Fundacji oraz Uchwałą Nr 2/2017 z dnia 22 maja 2017 r. wyznaczono Likwidatora Fundacji w osobie Agnieszki Kühl.
Warszawa
Warszawa
・Fundacja „Promilitaria XXI” uchwałą nr 3 Rady Fundacji z 5 czerwca 2018 r. została rozwiązana i postawiona w stan likwidacji . Dnia 13 września 2018 r. uzyskała wpis w KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Obowiązki likwidatora pełnią łącznie dwaj likwidatorzy: Ryszard Choroszy i Sławomir Sikora. Wszelkie roszczenia proszę zgłaszać do 15 października 2018 r. pod nr tel.: 508 535 525 lub adresem e-mail: biuro@promilitaria21.org.
Polska
Polska
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Fundacji (z dnia 9 czerwca 2018 r.) oraz postanowienia KRS 0000112801 (z dnia 25 czerwca 2018 r.) w sprawie likwidacji Fundacji i ogłoszenia otwarcia jej likwidacji, wszczęta została Iikwidacja Fundacji Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka z siedzibą w Lublinie. Likwidatorami Fundacji ustanowieni zostali Józef Zon oraz Marian Wnuk.
Wrocław
Wrocław
・Podaje się do publicznej wiadomosci, że na podstawie Uchwły nr4/WZ/18 XXVIII Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, zostało postawione w stan likwidacji Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział we Wrocławiu. Dnia 24.07.2018r. Sąd Rejonowy Wrocław- Fabryczna VI Wydział Gospodarczy wydał decyzję o rozpoczęciu likwidacji oraz
Wadowice
Wadowice
・Fundacja Aravindam - Programy Wolontariatu Międzynarodowego Uchwałą Nr 2 Zarządu Fundacji z 3 sierpnia 2018r. została rozwiązana i postawiona w stan likwidacji. Dnia 31 sierpnia 2018r. uzyskała wpis zmieniający w KRS Sądu Rejonowego w Krakowie. Obowiązki likwidatora podejmuje Ewelina Janus Wszelkie roszczenia proszę zgłaszać do 10 października 2018r. pod nr tel.: 510 771 312 lub adresem e-mail: aravindam.pwm@gmail.com Ewelina Janus
Murowana Goślina
Murowana Goślina
・Zawiadamiam, że Fundacja Wspierania Rozwoju "Kropla" Uchwałą Nr 9 Zarządu Fundacji z dnia 7 maja 2018r. została rozwiązana i postawiona w stan likwidacji. Dnia 12 września 2018r. uzyskała wpis zmieniający w KRS Sądu Rejonowego w Poznaniu. Obowiązki likwidatora podejmuje Agnieszka Kaźmierczak. Wszelkie roszczenia proszę zgłaszać do 30 października 2018r. pod nr tel.: 607 607 563 lub adresem e-mail: fundacjawr.kropla@gmail.com
Pisz
Pisz
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Fundacji Piskiej Fundacji Rozwoju- Uchwała nr 01/RF/05/2018 z dn. 10.05.2018 Fundacja została postawiona w stan likwidacji. Dnia 28.08.2018 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS wydał decyzję o rozpoczęciu likwidacji oraz o wyznaczeniu Elżbiety Gąski, Beaty Katarzyny Wiśniewskiej, Barbary Elżbiety Wyłudek na likwidatorów Piskiej Fundacji Rozwoju.
Warszawa
Warszawa
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji ”FUNDACJI INSTYTUT WSPIERANIA KULTURY POLSKIEJ SEMPER FIDELIS POLONIA” (KRS 0000598367, NIP: 9512404892, REGON: 363592373) wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Likwidator FUNDACJI INSTYTUT WSPIERANIA KULTURY POLSKIEJ SEMPER FIDELIS POLONIA (KRS 0000598367) podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą Nr 1/2017 z dnia 22 maja 2017 roku Rada Fundacji podjęła decyzję o jej likwidacji.
Łódź
Łódź
・Likwidator Fundacji Promocji Kultury, Muzyki i Sztuki ,, MAGART " (dalej: Fundacja), KRS 0000267032, podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 24 sierpnia 2018 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie (na mocy Uchwały Zarządu w/w Fundacji w przedmiocie Likwidacji Fundacji Promocji Kultury, Muzyki i Sztuki
Poznań
Poznań
・Podaje się do publicznej wiadomosci, że na podstawie uchwały nr 1/2017 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Przyjaciół Teatru Animacji” KRS 0000112815 z dnia 31.03.2017r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „Przyjaciół Teatru Animacji” z siedzibą w Poznaniu. Adres do korespondencji: 61~713, al. Niepodległości 14, Poznań
Skierniewice
Skierniewice
・Podaje się do publicznej wiadomości że na podstawie uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych NASZE DZIECI w Skierniewicach z dnia 04.05.2018 postawiono Stowarzyszenie w stan likwidacji.
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam