Likwidacja NGO
Ełk
Ełk
・W dniu 08,12,2017 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie{ na mocy Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyborze likwidatora} o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia. Likwidatorem Stowarzyszenia została wyznaczona ,zgodnie ze statutem: Pani Samełko Alicja Kontakt z likwidatorem-608432739
Łódź
Łódź
・Likwidator informuje, że na zebraniu członków Stowarzyszenia Telc – language tests w dniu 29 lipca 2013 roku podjęta została Uchwała likwidacji Stowarzyszenia telc – language – tests z dniem 31 lipca 2013 roku.
Toruń
Toruń
・Likwidator fundacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 29.09.2017 r. w sprawie rozwiązania „FUNDACJI INTEGRATIO” oraz postanowienia z dnia 10.11.2017 r. Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydziału Gospodarczego KRS (sygnatura sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/017214/17/653) wszczęta została procedura likwidacji „FUNDACJI INTEGRATIO” z siedzibą w Toruniu (KRS 0000482531).
Warszawa
Warszawa
・Likwidator Fundacji OTWARTE w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Fundacją”, KRS 0000622635, uprzejmie informuje, że w dniu 18.12.2017 r. Zarząd Fundacji podjął uchwałę nr 1/XII/2017 w przedmiocie wyrażenia zgody na likwidację Fundacji i rozpoczęcia procesu likwidacji z dniem 18.12.2017 r. Z poważaniem, Małgorzata Domińska Likwidator Fundacji OTWARTE
Łódź
Łódź
・OGŁOSZENIE W imieniu Uczniowskiego Klubu Sportowego "Nosorożce 54", z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróbla 5 informuję, że z dniem 19 grudnia 2017 roku na mocy uchwały nr 6/2017 Walnego Zebrania Likwidacyjnego, Uczniowski Klub Sportowy "Nosorożce 54" w Łodzi, postawiono w stan likwidacji. WSZELKIE UWAGI I ROSZCZENIA NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO 19.01.2018R. DO LIKWIDATORA (KRZYSZTOF SZULC) NA ADRES: UL. WRÓBLA 5, 91-050 ŁÓDŹ.
Lublin
Lublin
・Likwidator fundacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Fundatora z dnia 22.02.2016 oraz 7.03.2017 w sprawie likwidacji Fundacji Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Esperanza oraz postanowienia VI Wydziału Gospodarczego KRS.Sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/003984/17/316/REGON po rozpoznaniu w dniu 16.03.2017 wszczęta została procedura likwidacji Fundacji Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Edukacyjnych z siedzibą w Lublinie (KRS
Łysomice
Łysomice
・Fundacja Pro Futuro, z siedzibą w Łysomicach, ul. Łąkowa 15; nr KRS 239761; podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.11. 2017 roku Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Pro Futuro podjęło uchwałę o likwidacji Fundacji. Na likwidatora został wyznaczony Pan Zdzisław Dembek. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do KRS postanowieniem Sądu z dnia 11.12.2017 roku.
Miastko
Miastko
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały z dnia 20 grudnia 217 r.Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Sportów Walki "Hosinsul" w sprawie zamiaru rozwiązania klubu wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Sportów Walki "Hosinsul" z siedzbą w Miastku przy ul. Wielkopolskiej 5\13. Likwidatorem stowarzyszenia został ustanowiony Patryk Poniewierza.
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
・Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego "Śniadek" z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. Wyspiańskiego 5, zawiadamia o swojej likwidacji i wzywa wszystkich wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Gdynia
Gdynia
・Działając w imieniu Stowarzyszenia Towarzystwo Śpiewacze Czekolada w Gdyni, zarejestrowane go w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku XVIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000510659 niniejszym podajemy do publicznej wiadomości, iż Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 25.09.2017 roku podjęto decyzję o likwidacji stowarzyszenia Towarzystwo Śpiewacze Czekolada w Gdyni z powodu braku
Mikołów
Mikołów
・W oparciu o "Prawo o stowarzyszeniach" Rozdz.5 art.36,37,38,39 oraz w oparciu o Statut Stowarzyszenia "Trzy Kroki" Stowarzyszenie Pomocy Interdyscyplinarnej zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2016 roku roku, na mocy Uchwały nr 1 z dnia 30 grudnia 2016 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, "Trzy Kroki" Stowarzyszenie Pomocy Interdyscyplinarnej z dniem 30 grudnia 2016 roku postawione zostało w stan likwidacji.
Warszawa
Warszawa
・W oparciu o "Prawo o stowarzyszeniach" Rozdz.5 art.36,37,38,39 oraz w oparciu o Statut Stowarzyszenia kultury fizycznej IKS "Syrena" Rozdz.4 &.21 i Rozdz.8&.32,&.33 zawiadamia się, że w dniu 10 listopada 2017 roku, na mocy Uchwały nr 1/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Integracyjny Klub Sportowy "Syrena", stowarzyszenie kultury fizycznej z dniem 31 grudnia 2017 roku postawione zostaje w stan likwidacji.
Gdańsk
Gdańsk
・Likwidator zawiadamia, że uchwałą nr 1/12/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Fundatorzy Fundacji "Zostań Mamo" postanowili zlikwidować fundację pod nazwą Fundacja "Zostań Mamo" z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Na likwidatora została powołana Alicja Marchlewska-Mrugała Dane Fundacji: Fundacja "Zostań Mamo" ul. Pegaza 2 80-299 Gdańsk KRS: 0000350383 NIP: 5842692283 Regon: 2209642265 www.zostanmamo.pl Likwidator
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych „ODNOWA”., KRS 0000439409, z dnia 11.12.2017r, w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych „ODNOWA”w Bielsku-Białej. Likwidatorami stowarzyszenia zostali Adam Bajger, Jarosław Bonczek, Jadwiga Słowik. Dane kontaktowe likwidatorów:
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam