Likwidacja NGO
Reklama
Lublin
Lublin
・Likwidator Fundacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr54/2018 z dnia 31.03 2018 r. Rady Fundacji Wzajemnego Wsparcia KLUCZ w sprawie likwidacji oraz postanowienia Sądu Rejonowego Lublin –Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, Syg. LU.VI NS- REJ. KRS/005511/18/607 z dnia 14-05-2018 roku wszczęta została procedura likwidacji Fundacji Wzajemnego Wsparcia KLUCZ z siedzibą w Lublinie (KRS 0000286985).
Wałbrzych
Wałbrzych
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji ProBonum z siedzibą w Wałbrzychu (KRS 0000504546) wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
Toruń
Toruń
・Likwidator Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki "Mithost" z siedzibą w Toruniu, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000257296 (dalej jako Stowarzyszenie), informuje, że dnia 19 maja 2018 r.
Warszawa
Warszawa
・Oddam/przepiszę działającą fundację, po kosztach utworzenia. Fundacja nie ma zaległości, tzw. czyste konto. Założona 06.2017r. Zainteresowanym udostępnię statut.
Warszawa
Warszawa
・Likwidator Fundacji Klauzula Sumienia w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000501943 ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2018 r. Fundatorzy Fundacji podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Do pełnienia funkcji likwidatora wybrany został Paweł Kania.
Wrocław
Wrocław
・W związku z uchwała podjętą podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków zarząduStowarzyszenie Kibiców Sparty Wrocław "Spartanie" z dnia 28.05.2018, informuję iż z datą 28.05.2018 Stowarzyszenie Kibiców Sparty Wrocław "Spartanie" przestaje istnieć. Stosowne dokumenty o liwidacji zostały złożone do właściwego sąd dla Stowarzyszenia Kibiców Sparty Wrocław "Spartanie"
Kielce
Kielce
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji FUNDACJI WOLONTARIUSZE DZIECIOM "ARCHIPELAG" z siedzibą w Kielcach (KRS 0000357964) wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
Ostrołęka
Ostrołęka
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków nr 1/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie likwidacji Stowarzyszenia na rzecz wsparcia i rozwoju społeczności lokalnej „WiR” wszczęta została likwidacja w/w stowarzyszenia o nr KRS: 0000523737 Likwidatorami Stowarzyszenia są: Małgorzata Marzec oraz Piotr Majk Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w
Tychy
Tychy
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Sportowo Absens Carens (nr KRS 00000489364) z dnia 20.01.2018, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Aktywnych Sportowo Absens Carens z siedzibą w Tychach. Adres dla korespondencji: 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 69/9 Likwidatorem stowarzyszenia został ustanowiony Andrzej Rataj i Sławomir Litwiński.
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam