Likwidacja NGO
Reklama
Ostrów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski
・Obok innych ogłoszeń, na listach: Postawienie w stan likwidacji Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Klub Nauczyciela Ostrów Wielkopolski
Gdynia
Gdynia
・Likwidator Fundacji "Smile Reprezent" z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000614479) podaje do publicznej wiadomości, że Fundator Fundacji Smile Reprezent z siedzibą w Gdyni – Michał Kuśnierz, na mocy par. 23 statutu, w dniu 31 marca 2018r. podjął decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji, z racji wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Jednocześnie Fundator uzyskał pozytywną opinie Zarządu w przedmiocie likwidacji Fundacji.
Warszawa
Warszawa
・OGŁOSZENIE Na podstawie Uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ursus odbytego w dniu 16 maja 2018 r. została otwarta likwidacja ww. stowarzyszenia. Powyższe podaje się do wiadomości ogólnej. Likwidatorem Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ursusie został kol. Jan Trawczyński tel. 509 454 100. Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania Teresa Oskiera Jan Trawczyński
Wejherowo
Wejherowo
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały 1/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSP nr 3 w Wejherowie "DWORCOWA 5" KRS 0000282336 z dnia 27.06.2007r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likiwdacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia "Dworcowa 5" z siedzibą w Wejherowie. Adres do korespondencji: 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 5.
Warszawa
Warszawa
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji FWRi NT z siedzibą w Warszawie (KRS 00000594389) wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
Borkowo
Borkowo
・Uprzejmie informujemy, iż z dniem 23.05.2018 rozpoczęła się likwidacja Fundacji HANZA. Ustanowiono dwóch likwidatorów odpowiedzialnych za wypełnienie wszelkich formalności. Wszelkie roszczenia należy kierować do Pana Mateusz Greli (numer telefonu 501 473 978) oraz Pani Darii Dopierały (numer telefonu 604 981 756) do 31.07.2018r.
Łódz
Łódz
・Podajemy do informacji publicznej iż z dniem 01-07-2018 roku zostaje zlikwidowane stowarzyszenie o nazwie KLub Hodowów Hybryd
Kielce
Kielce
・Likwidator, informuje iż Zarząd Fundacji Szmaragdowy Bristol z siedzibą w Kielcach uchwałą z dnia 27.07.2017 r. podjął decyzję o rozwiązaniu i likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się majątku oraz środków finansowych Fundacji . W związku z powyższym wzywa się wierzycieli fundacji, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.
Blachownia
Blachownia
・Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o sygnaturze CZ.XVII NS-REJ.KRS/005295/18/476 postawiono Fundację Rozwoju Talentów Progress (nr KRS 0000511074) w stan likwidacji oraz wyznaczono na likwidatora Pana Grzegorza Kożucha. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań.
Szczecin
Szczecin
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji Mare Articum z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000342960) z dn. 31 sierpnia 2017 r. w sprawie postawienia Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązania, wszczęta została likwidacja w/w Fundacji. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 maja 2018 r.
Gdańsk
Gdańsk
・Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie uchwały Rady Fundacji "Strefa Współpracy" nr 2/2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji i wyznaczenia likwidatora, postawiono Fundację "Strefa Współpracy" (nr KRS 0000603366) w stan likwidacji oraz wyznaczono na likwidatora Patrycję Świątek.
Warszawa
Warszawa
・Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie 1/2017 Rady Fundacji Wsparcia Edukacji i Terapii „PESTKA” z dnia 12.08.2017 o likwidacji/ rozwiązaniu fundacji postawiono Fundację Wsparcia Edukacji i Terapii „PESTKA” w stan likwidacji oraz wyznaczono likwidatorów Zofia Litwin i Beatę Lipską.
Wrocław
Wrocław
・Z dniem 03.11.2017 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju Społecznego Cooperantem o nr KRS 0000546071 znajduje się w likwidacji na mocy uchwały Rady Fundacji nr 1/17 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie likwidacji Fundacji. W dniu 25.05.2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał zmian wpisu dotyczącego faktu rozpoczęcia jej likwidacji. Likwidatorem został ustanowiony Piotr Drzewiński.
Katowice
Katowice
・Zawiadamiamy o likwidacji Związku Zawodwego Górników w Polsce Katowickiego Holdingu Węglowego SA KWK Wieczorek z dniem 30.06.2018 r.
Warszawa
Warszawa
・Likwidator FUNDACJI CREATIVE HUB AKADEMIA W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie (03-733), przy ul. Targowej nr 46 lok. 5, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam