Organizacja oferuje pracę, współpracę
Reklama
Warszawa
Warszawa
・CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Młodszy Specjalista - Asystent/ka Działu IT Miejsce pracy: Warszawa Zakres obowiązków: Współpraca z Kierownikiem Działu oraz pracownikami w zakresie budżetu działu, w tym: * koordynowanie prac działu dotyczących planowania budżetu, * monitorowanie realizacji i opracowywanie korekt budżetu działu, * pomoc przy opracowaniu wniosków finansowych,
Warszawa, Opole, cała Polska
Warszawa, Opole, cała Polska
・Szukamy do współpracy osoby, która ma doświadczenie w pisaniu projektów międzynarodowych (Erasmus, projekty unijne, Wyszehrad, granty amerykańskie lub inne) i potrafi przełożyć koncpecje i założenia projektu na konkretny wniosek projektowy. Możliwość współpracy zdalnej. Zapraszamy do współpracy!
Zabrze
Zabrze
・Oferujemy pracę na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy w organizacji pożytku publicznego. Do głównych zadań należeć będą m.in.: * obsługa sekretariatu, w tym przyjmowanie petentów, prowadzenie dziennika korespondencji, umawianie spotkań, pilnowanie obiegu dokumentów, tworzenie pism urzędowych i innych; * dostarczanie oraz odbieranie korespondencji z urzędów oraz innych instytucji;
Warszawa
Warszawa
・Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Orzecznictwa o Niepełnosprawności w wymiarze 1 etatu Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: * przyjmowanie wniosków w sprawie wydawania orzeczeń i legitymacji osoby niepełnosprawnej, zakładanie akt oraz rejestrowanie w SI EKSMONoN,
Lublin
Lublin
・Potrzebujemy chętnych Pań do pracy - zwłaszcza do osób niepełnosprawnych (leżących).
Warszawa
Warszawa
・Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny poszukuje kreatywnej osoby do działu komunikacji, posiadającej umiejętności z dziedziny public relations, w tym komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Potrafiącej redagować teksty i posiadającej doświadczenie przy tworzeniu czasopism w tym biuletynów informacyjnych.
Warszawa
Warszawa
・Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: JC/WAW/2018 Będziesz odpowiedzialny/a za indywidualną pracę z kandydatem do pracy, opracowanie diagnozy jego kwalifikacji, kompetencji i predyspozycji zawodowych w oparciu o metodologię job craftingu. Będziesz go wspierać na każdym etapie przygotowania do podjęcia zatrudnienia i asystować w procesie adaptacji w miejscu pracy.
Kraków
Kraków
・Fundacja Artes zatrudni terapeutę zajęciowego do pracowni plastycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej na ul. Estery 3 W Krakowie. Wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego.
Radiówek 25 gmina Wiązowna
Radiówek 25 gmina Wiązowna
・Umowa o pracę, 1/2 etatu. Praca z osobami z niepełnosprawnościami-uczestnikami WTZ przy Stowarzyszeniu"Jesteśmy!" w Radiówku gmina Wiązowna.
Pruszków
Pruszków
・W ramach projektu konkursowego „WPR. Wsparcie, Pomoc Rozwój. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Warszawa
Warszawa
・Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „Chata” w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka Wymagania niezbędne 1. wykształcenie wyższe a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
Pruszków
Pruszków
・W ramach projektu konkursowego „WPR. Wsparcie, Pomoc, Rozwój. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Warszawa
Warszawa
・Poszukujemy osoby, która chciałaby współtworzyć z nami naszą małą społeczność Wolnej Szkoły Ogórkowej. Jeśli: * ważna jest dla Ciebie empatyczna komunikacja; * pracujesz w nurcie rozwojowym, niedyrektywnym, opartym na relacjach i zabawie; * możesz dać wsparcie dziecku z Zespołem Aspergera, jesteś gotów dostrzegać jego potrzeby, pomagać mu radzić sobie z codziennymi wyzwaniami;
województwo pomorskie
województwo pomorskie
・Potrzebuję rekrutera/rekruterów, który zrekrutuje osoby zwolnione do pół roku i będące na wypowiedzeniu na terenie woj. pomorskiego. W projekcie występują szkolenia zawodowe oraz szkolenia zawodowe zakończone stażem. 1 grupa to 12 UP. Zapraszam do współpracy! tel.506-497-001
Warszawa
Warszawa
・Zatrudnimy pedagoga specjalnego lub psychologa,logopedę z umiejętnościami komunikacji z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzoną mową. Praca w godz 8-14 na Bródnie Wymagane kwalifikacje,cierpliwość.Chętnie zatrudnimy seniorki Wymagane CV i zamieszkanie w Warszawie .
Zielona Góra
Zielona Góra
・Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia obecnie poszukuje kandydata na stanowisko: SPECJALISTA DS. REALIZACJI PROJEKTU EFS Miejsce pracy: Zielona Góra Obowiązki: - prowadzenie Biura Projektu, - przygotowywanie oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej Uczestników Projektu oraz wszystkich działań realizowanych w ramach projektu, - prowadzenie bazy Uczestników Projektu, - monitorowanie wskaźników Projektu,
Warszawa
Warszawa
・Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest największą w Polsce organizacją pozarządową działającą od przeszło 28 lat na rzecz Polonii oraz jej otoczenia. Stowarzyszenie poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. promocji. Zadania: * kompleksowe informowanie o działalności Stowarzyszenia * działalność na rzecz budowania pozytywnego wizerunku organizacji * przygotowywanie ofert, prezentacji, strategii promocyjnych
Wilcza Góra
Wilcza Góra
・W związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020
Leśna Huta k. Czarnej Wody
Leśna Huta k. Czarnej Wody
・Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Leśnej Hucie prowadzony przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot, w związku z realizowanym projektem Zielonej Szkoły, poszukuje: Kierownika Ośrodka Edukacji Ekologicznej Od kandydatów oczekujemy: - Wykształcenia wyższego kierunkowego - doświadczenie z zakresu edukacji ekologicznej. - Doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. - Wysokich umiejętności organizatorskich i zarządczych.
Katowice
Katowice
・Zatrudnimy wychowawcę w Świetlicy Socjoterapetycznej w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę. Wymagane wykształcenie wyższe (psychologia, pedagogika, socjologia). Mile widziane doświadczenie w pracy z grupami dziecięcymi, umiejętność prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wysoki poziom zaangażowania w podejmowane działania. CV i listy motywacyjne można składać osobiście w siedzibie fundacji lub wysyłać mailowo.
warszawa
warszawa
・Firma Szkoleniowa Open Education Group Sp. z o.o. prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko trenera ICT do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w placówkach szkół podstawowych na terenie Milanówka, Pruszkowa i Sochocina. Wymagania: - 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć informatycznych z dziećmi. Osoby spełniające powyższe wymagania proszone są o wysłanie CV na adres email: b.michalczyk@openeducation.pl
Czubin, Powiat Pruszkowski
Czubin, Powiat Pruszkowski
・Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” zatrudni pracownika na stanowisku terapeuty/instruktora terapii zajęciowej. Wymagania niezbędne: * wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub policealne zawodowe (studium terapii zajęciowej); * minimum półroczne doświadczenie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi; Niezbędne umiejętności:
Warszawa
Warszawa
・SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Do obowiązków na tym stanowisku należeć będzie: * Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów ze środków unijnych (RPO, PO WER, PO IiŚ, PO IR, PO PC, PO PW) * Samodzielne opracowywanie wniosków o dotacje * Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, raportów, sprawozdań; * Bieżący kontakt z klientami w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie;
Ławki
Ławki
・Fundacja zatrudni psychoterapeutę do prowadzenia terapii indywidualnych i psychoterapeutę terapii rodzinnych dla osób z zaburzeniami odżywiania. Poszukujemy osoby kreatywnej. Oferujemy możliwość nawiązania długofalowej współpracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: fundacja @swiatlodlazycia.org.pl
warszawa
warszawa
・Polish Humanitarian Action is looking for a Director of the Humanitarian and Development Aid Department General information: Organization: Polish Humanitarian Action (PAH) Position: Director of the Humanitarian and Development Aid Department Location: Warsaw with regular travels to missions around the world Contract details: full-time position with a 3-month trial period Starting date: ASAP Reports directly to the Board
Gdańsk
Gdańsk
・Otwarty nabór na członków Grupy Eksperckiej. W związku z realizacją projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni PLUS i Stowarzyszeniem Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”,
Warszawa
Warszawa
・OGŁOSZENIE PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. WSPARCIA I WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI W WYMIARZE 1 ETATU, UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY, W ODDZIALE MAZOWIECKIM PFRON GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Warszawa
Warszawa
・Poszukujemy osoby do wpsółpracy przy naszych miejskich projektach. Szukamy osoby, która przez początkowy czas jest w stanie zaangażować się pro publico bono. Kogo szukamy? Osoby, której bliskie są problemy miasta i przestrzeni publinej. Chcącej się zaangażować w ważne społecznie sprawy. Potrafiącej napisać grant o środki miejskie. Mającej czas i energię, którą może poświęcić działalności naszej Fundacji. Co oferujemy?
Kraków
Kraków
・Poszukujemy ambitnych i społecznie zaangażowanych nauczycieli do pracy w Aktywnej Małej Szkole w Krakowie (niepublicznej na prawach szkoły publicznej), dla której organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej ”FALA”. Więcej o profilu szkoły na stronie www.ams.school [http://www.ams.school] Prosimy o zapoznanie się przed złożeniem aplikacji. Jeżeli spełniasz poniższe wymagania zgłoś się do nas!
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam