Przejdź do treści głównej

Zasady zamieszczania ogłoszeń w portalu www.ngo.pl


Publikujemy wyłącznie ogłoszenia, których nadawcą lub adresatem są organizacje pozarządowe lub inicjatywy obywatelskie. Odnosi się to zwłaszcza do ofert pracy i usług, które muszą jednoznacznie odnosić się do środowiska pozarządowego!
Ogłoszenia niespełniające tego warunku NIE będą publikowane (bez podania przyczyn nieopublikowania).

Do ogłoszeń drobnych nie dołączamy plików (logotypów, zdjęć, formularzy etc).

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
 

1. Ogłoszenia są moderowane. Redakcja dokłada starań, aby ogłoszenie ukazało się jak najszybciej, ale w ramach godzin pracy redakcji (poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 17.00). Czas oczekiwania na publikację nie przekracza 3 dni roboczych.
 

2. W portalu ngo.pl publikowane są tylko ogłoszenia, których adresatem lub bezpośrednim nadawcą są organizacje pozarządowe lub nieformalne inicjatywy obywatelskie. Wyjątek stanowią oferty pracy, kierowane do grup defaworyzowanych.
 

3. Redakcja portalu nie publikuje ogłoszeń:

- niezwiązanych z działalnością organizacji pozarządowych

- nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.)

- ściśle politycznych, służących propagowaniu danej opcji politycznej

- łamiących ustawę o ochronie danych osobowych

- naruszających dobra osobiste, obraźliwych i wulgarnych

- o charakterze ściśle komercyjnym

- próśb o wsparcie finansowe (z wyjątkiem przekazywania 1% na rzecz OPP, zbiórek publicznych oraz akcji crowdfundingowych).

- ogłoszeń "szukam pracy..." (niezależnie od działu, do którego zostały dodane)
 

4. Redakcja portalu ngo.pl zastrzega sobie prawo niewyemitowania ogłoszenia bez podania przyczyny.
 

5. Redakcja ngo.pl nie bierze odpowiedzialności za umieszczenie ogłoszenia w niewłaściwej kategorii przez nadawcę.
 

6. To samo ogłoszenie może zostać powtórnie opublikowane najwcześniej po upływie tygodnia.
 

7. Ogłoszenia są publikowane w portalu maksymalnie przez 60 dni. Po tym czasie zostają usunięte (także z listy "moje ogłoszenia" zalogowanych użytkowników/-czek).
Osoby, które potrzebują potwierdzenia opublikowania ogłoszenia, powinny zrobić zrzut ekranu zanim minie data końca publikacji!
Osoby, które chcą jeszcze raz opublikować ogłoszenie, powinny je dodać ponownie.
 

8. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem (nieopublikowane) są usuwane z systemu:
a) dodane przez zalogowanego użytkownika - po 14 dniach
b) dodane bez logowania - na bieżąco
 

9. Ogłoszenia publikowane są bezpłatnie (istnieje możliwość płatnej promocji na stronie głównej).

 

DODAJ OGŁOSZENIE

 

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.