Doradztwo, konsultacje indywidualne
Reklama
Dodane przedwczoraj
Gliwice
Gliwice
・Z dniem 1 września rozpoczęła się realizacja projektu Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic i Centrum Społecznego Rozwoju z Mikołowa na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu centralno-południowego województwa śląskiego.
Dodane wcześniej
Lublin
Lublin
・„Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego” Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo/niepracujące, spełniające łącznie poniżej warunki: * zamieszkujące: miasto Lublin lub powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński; * w wieku powyżej 30 roku życia; * posiadające wykształcenie co najwyżej średnie.
Wrocław
Wrocław
・Witam, Od wielu lat faktycznym upodobaniem zajmuję się szeroko pojętymi „projektami i dokumentami”. Cechują mnie bardzo wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne oraz interpersonalne, odpowiedzialność i zaangażowanie w podjęte zadania.
Łódź
Łódź
・Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, fundacji, stowarzyszeń, na spotkanie z doradczynią biznesową Martą Mieleszkiewicz i specjalistką ds. zamówień publicznych Anetą Szmigiero. Zamówienia publiczne szansą na rozwój ekonomii społecznej Strategia kluczem rozwoju biznesu społecznego Sukces trzeciego sektora
Lublin
Lublin
・Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest podwyższenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej. Rekrutacja od 10.2018r. Skierowany jest do: * osób niepełnosprawnych * z terenu woj. lubelskiego * nie pracujących W programie będą realizowane: * specjalistyczne poradnictwo doradcze * pośrednictwo pracy
Warszawa
Warszawa
・Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób 60+ uzależnionych od alkoholu lub doświadczających jakiegoś uzależnienia w rodzinie. Jak skorzystać z pomocy? 1. Jeśli jesteś seniorem i mieszkasz w Warszawie. 2. Jesteś uzależniony od alkoholu lub Twój mąż/żona, syn/córka, wnuki mają problem z jakimś uzależnieniem lub czegoś nadużywają (leki, komputer, alkohol itp.).
cała Polska
cała Polska
・Przyjmuję zapisy na napisanie projektów/wniosków o dofinansowanie do nowych konkursów między innymi z POWER, RPO. Od ponad 14 lat z sukcesami piszę projekty dla NGO, instytucji szkoleniowych, wyższych uczelni, żłobków, przedszkoli, szkół, MŚP i instytucji publicznych itp. Posiadam doświadczenie w ocenie wniosków w KOP. Konsultacja wstępna GRATIS! Pomogę Tobie napisać atrakcyjny projekt z sukcesem.
Gdańsk
Gdańsk
・Doradca zawodowy z doświadczeniem przy tworzeniu i realizacji projektów społecznych, podejmie współpracę w zakresie konsultacji indywidualnych oraz planowania przedsięwzięć.
Olsztyn
Olsztyn
・Zajmuję się pozyskiwaniem środków dla fundacji, stoważyszeń grup nieformalnych działających na rzecz dobra społecznego. Wykonam dokumentację aplikacyjną , pozyskam dotację, pomogę rozliczyć się z pozyskanych funduszy.
Olsztyn- cała Polska
Olsztyn- cała Polska
・Wykonam dokumentację w celu pozyskania dotacji z Fundacji KGHM. Możliwość uzyskania szerokiego wsparcia zarówno finansowego jak i rzeczowego na działania prowadzone przez organizacje pozarządowe.
Olsztyn cała Polska
Olsztyn cała Polska
・Wykonam dokumentację w celu pozyskania przez irganizację pozarządową środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - działanie Edukacja ekologiczna Cele programu: Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe: 1) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
Reklama
  • 1
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam