Doradztwo, konsultacje indywidualne
Reklama
Dodane przedwczoraj
Wielkopolska
Wielkopolska
・W związku z realizacją projektu poszukuję doradcy zawodowego, pośrednika pracy, radcy prawnego. Oferty wraz z proponowaną stawką godzinową, referencjami potwierdzającymi zrealizowanie usługi doradztwa/pośrednictwa zawodowego, pośrednictwa pracy w zakresie IPD z ostatnich dwóch lat proszę składać do dnia 17 sierpnia 2018r. na adres: szkoleniall@onet.pl
Dodane wcześniej
Warszawa
Warszawa
・Freelancer - trener pracy, trener edukacyjny, rekruter ofertuje usługi. Biegły angielski. Elastyczne godziny pracy.
Warszawa
Warszawa
・Fundacja United Way Polska serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby z niepełnosprawnością, niesamodzielne (w tym z uwagi na stan zdrowia), bierne zawodowo, pobierające świadczenia finansowe i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do udziału w projekcie Pokonaj Kryzys.
Gdynia
Gdynia
・Jeśli straciłeś pracę lub znajdujesz się w okresie wypowiedzenia, zapraszamy do nas. Organizujemy płatne szkolenia, a dla chętnych staże. Opłacamy zus, pomagamy znaleźć zatrudnienie. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Polska
Polska
・Oferujemy kompleksowy audyt projektów współfinansowanych z UE, w tym: - audyt finansowy projektu; - audyt zgodności (w tym kontrole ex-ante oraz ex-post zamówień dokonywanych w oparciu o ustawę Pzp oraz Zasadę konkurencyjności).
Warszawa
Warszawa
・Serdecznie zapraszamy na bezpłatny dyżur psycholga. Jeśli chcesz skonsultować trudniejszą sprawę, zwierzyć się lub po protu porozmawiać, jeśli potrzebujesz rady, wsparcia lub zdystansowania się od kłopotów - zapraszamy! Umów się telefonicznie lub mailowo.
Olsztyn
Olsztyn
・Zajmuję się pozyskiwaniem środków dla fundacji, stoważyszeń grup nieformalnych działających na rzecz dobra społecznego. Wykonam dokumentację aplikacyjną , pozyskam dotację, pomogę rozliczyć się z pozyskanych funduszy.
Cała Polska
Cała Polska
・Pomogę w napisaniu statutu organizacji, wypełnieniu dokumentacji rejestracyjnej organizacji i zmianie statutu na potrzeby jej rejestracji jako OPP. Mozliwość opracowania także strategii rozwoju danej organizacji oraz strategii pozyskiwania funduszy oraz możliwa pomoc w ich realizacji. Posiadam ponad 14 letnie doświadczenie w tworzeniu statutów, ich zmianach, opracowaniu planów i wniosków dotacyjnych oraz realizacji projektów.
Olsztyn- cała Polska
Olsztyn- cała Polska
・Wykonam dokumentację w celu pozyskania dotacji z Fundacji KGHM. Możliwość uzyskania szerokiego wsparcia zarówno finansowego jak i rzeczowego na działania prowadzone przez organizacje pozarządowe.
Olsztyn cała Polska
Olsztyn cała Polska
・Wykonam dokumentację w celu pozyskania przez irganizację pozarządową środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - działanie Edukacja ekologiczna Cele programu: Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe: 1) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
Reklama
  • 1
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam