Przejdź do treści głównej

Likwidacja Stowarzyszenia "PERSPEKTYWY" [Wrocław]

autor(ka): Adam Jastrzębski
2015-02-06, 01:29

Likwidatorzy stowarzyszenia pod nazwą STOWARZYSZENIE "PERSPEKTYWY" KRS NR 0000385714 informują, że stowarzyszenie to zostało postawione w stan likwidacji na mocy uchwały nr 1/2014 Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu stowarzyszenia z dnia 10.03.2014 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 04.06.2014 r.

Likwidatorami stowarzyszenia ustanowiono:
Adama Jastrzębskiego, ;
Hannę Świdnicką, . Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań. W sprawach związanych z likwidacją stowarzyszenia prosi się o kontakt na jeden z wyżej podanych adresów e-mail, do dnia - 15.02.2015 r.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Wrocław
Ważność ogłoszenia: od 2015-02-06 do 2015-03-15

tagi

  • dolnośląskie
  • KOMUNIKATY
  • Wrocław