Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji fundacji verum gaudium krs 0000263411 [Wrocław]

autor(ka): Paweł Okoński
2015-04-19, 14:15

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji "Verum Gaudium" z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000263411 wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.

Likwidator Fundacji Verum Gaudium z siedzibą we Wrocławiu (KRS : 0000263411, dalej: "Fundacja") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.12.2014 roku Fundatorzy Fundacji podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji, postanawiając, że postepowanie likwidacyjne wszczęte zostaje z datą 1.01.2015 roku, a na likwidatora wyznaczono Pana Pawła Okońskiego. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna VI Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 23.03.2015 roku.

W związku z powyższym likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 24 maja 2015 roku. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres : Pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław

Likwidator Fundacji Paweł Okoński

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Wrocław
Ważność ogłoszenia: od 2015-04-19 do 2015-05-24
Organizator:

Fundacja "Verum Gaudium"

Adres:

Plac Teatralny 4, 50-051 Wrocław, woj. dolnośląskie

Tel.:

601 705 094

E-mail:

pawelokonski@interia.pl

tagi

  • dolnośląskie
  • KOMUNIKATY
  • Wrocław