Przejdź do treści głównej

Informacja o likwidacji STowarzyszenia "LRLGD" [Jasień]

autor(ka): Marcin Biczewski
2017-01-26, 16:59

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dniem 13.01.2017 r. została wszczęta procedura likwidacji Stowarzyszenia „Lubuska Rybacka Lokalna Grupa Rybacka o nr KRS 0000339599 z siedzibą w Jasieniu.

Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 23.11.2016 r. likwidatorem stowarzyszenia zostały ustanowione następujące osoby:

  1. Pani Izabela Mróz
  2. Pani Zdzisława Werecka
  3. Pani Małgorzata Brzyśkiewicz
  4. Pan Paweł Mrowiński
  5. Pan Marcin Biczewski

Adres do korespondencji; 68 – 320 Jasień, ul. XX-lecia 20 p. 401 tel. 723026248.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 15.02.2017 r. na powyżej podany adres Stowarzyszenia

Jednocześnie powiadamiamy, że Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Jasień
Ważność ogłoszenia: od 2017-01-25 do 2017-02-15
Organizator:

Stowarzyszenie "Lubuska Rybacka Lokalna Grupa Działania"

Adres:

XX-lecia 20/401, 68-320 Jasień, woj. lubuskie

Tel.:

723026248

E-mail:

biuro@lubuskagruparybacka.pl

tagi

  • KOMUNIKATY
  • lubuskie