Przejdź do treści głównej

Fundacja Wspólnie Więcej - likwidacja [Łódź]

autor(ka): Elżbieta Pietrzak-Zacharjasz
2017-02-10, 10:29

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1 Rady Fundacji Wspólnie Więcej z siedzibą w Łodzi, z dnia 28.06.2016 r. w sprawie postawienia Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 26 stycznia 2017r., sygn.akt LD.XX NS-Rej.KRS/039177/16/834 wszczęta została likwidacja Fundacji Wspólnie Więcej (KRS: 0000259222) z siedzibą w Łodzi.

Adres do korespondencji: 91-455 Łódź ul. Żurawia 7/9.

Likwidatorem Fundacji została: Elżbieta Pietrzak-Zacharjasz.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w terminie do 24 lutego 2017r. na powyżej podany adres korespondencji.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Łódź
Ważność ogłoszenia: 2017-02-10
Organizator:

Fundacja Wspólnie Więcej

Adres:

Żeromskiego 46, 90-626 Łódź, woj. Łódzkie

tagi

  • KOMUNIKATY
  • łódzkie