Przejdź do treści głównej

Likwidacja Fundacji Alterpop [Gdynia]

autor(ka): Tadeusz Bisewski
2017-02-14, 20:28

Tadeusz Bisewski - likwidator Fundacji Alterpop z siedzibą w Gdyni, o nr KRS: 0000508109, informuje o otwarciu likwidacji Fundacji, o której zadecydował Zarząd Fundacji w uchwale nr 2/2016. Otwarcie likwidacji zostało wpisane postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o sygn. VIII 29249/16/767.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w formie pisemnej w terminie do 31 marca na adres: ul. Tartaczna 45/1, 83-050 Kolbudy.

Jednocześnie informuję, iż Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Gdynia
Ważność ogłoszenia: od 2017-02-14 do 2017-04-14
Organizator:

Fundacja Alterpop

Adres:

3 maja 27-31, 81-364 Gdynia, woj. PM

Tel.:

507-666-407

E-mail:

tadeusz@bis.mail.pl

tagi

  • KOMUNIKATY
  • pomorskie