Przejdź do treści głównej

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Piłsudczycy" w stanie likwidacji [Wrocław]

autor(ka): Ewa Hortecka
2017-03-14, 17:23

Podaje się do publicznej wiadmości,że w dniu 14.03.2017 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Piłsudczycy" wpisanego do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.KRS 0000332812, podjęło uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia i rozpoczęciu jego likwidacji.

Likwidatorami zostały ustanowione Pani Grażyna Krakowiak i Pani Ewa Hortecka.

Wzywa się do składania ewentulanych roszczeń i uwag w stosunku do stowarzyszenia do dnia 14.04.17 r. na adres e.

Jednocześnie informujemy,iż stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finnasowych.

Uwagi składane po terminie nie będą miały wpływu na przebieg likwidacji .

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Wrocław
Ważność ogłoszenia: od 2017-03-14 do 2017-04-14

tagi

  • dolnośląskie
  • KOMUNIKATY